ชมรมจักรยานโพธาราม ‘เมืองคนสวยมาช่วยกันปั่น’

| |
อ่าน : 8,817

"เมืองโพธาราม" แม้จะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย อีกทั้งยังเป็นเมืองจักรยาน ที่เป็นหนึ่งต้นแบบของพื้นที่สุขภาวะที่น่าสนใจอีกด้วย

ชมรมจักรยานโพธาราม ‘เมืองคนสวยมาช่วยกันปั่น’ thaihealth

อ้อยทิพย์ พิทักษ์ หรือ พี่อ้อย แกนนำโครงการการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เมืองโพธาราม จ.ราชบุรี  เล่าว่า โพธารามเป็นย่านเก่าแก่อายุมากกว่า 200 ปี โดยมีหลักฐานเป็น ใบเสมาคู่ ที่ปรากฏอยู่ ณ วัดไทรอารีรักษ์ และ วัดโพธาราม อันแสดงว่า วัดทั้งสองมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  ในอดีตมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งคนไทย คนจีน คนมอญ และคนลาว เป็นชุมทางการค้าบนลุ่มน้ำแม่กลองที่สำคัญมานาน อีกทั้งเมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสหัวเมืองตะวันตก พระองค์ได้เสด็จมาขึ้นที่ตลาดโพธาราม จนเกิดเป็น “ถนนประพาส” ซึ่งตามหลักฐานในบันทึกพระราชหัตถเลขา ฉบับที่ 4 ในรัชกาลที่ 5 ก็มีการกล่าวถึงตำบลโพธารามอีกด้วย

ชมรมจักรยานโพธาราม ‘เมืองคนสวยมาช่วยกันปั่น’ thaihealthกลับมาที่จุดเริ่มต้นของ ชมรมจักรยานโพธาราม  พี่อ้อย อธิบายว่า เริ่มขึ้นโดย นายสวัสดิ์ จังพานิช นายก เทศมนตรีเมืองโพธาราม ได้ให้ความสำคัญกับการปั่นจักรยาน จึงได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานต้านยาเสพติด เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนชาวโพธารามและใกล้เคียงหันมาปั่นจักรยาน ซึ่งได้รับความสนใจมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในปี 2556 ทางบางกอกฟอรั่ม ได้เข้ามาแนะนำโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อการมีชีวิตที่สร้างสรรค์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ให้โพธารามเป็นเมืองน่าอยู่ และขับเคลื่อนให้เกิดเป็นเมืองสุขภาวะ จึงได้มีแนวคิดร่วมกันที่จะผลักดันกิจกรรมการปั่นจักรยานที่เป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบาย “โพธารามสุขภาพดี เพราะขี่จักรยาน” โดยกิจกรรมแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานไหว้พระสี่วัด ได้แก่วัดไทรอารีรักษ์ วัดโพธาราม วัดโชค และวัดโพธิ์ไพโรจน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเป็นที่สนใจของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้มีเสียงเรียกร้องให้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีกในทุกปี

ชมรมจักรยานโพธาราม ‘เมืองคนสวยมาช่วยกันปั่น’ thaihealthจากความสำเร็จดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม จึงมีแนวคิดว่า การปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมที่ดี ควรมีการปั่นอย่างสม่ำเสมอ  แต่เนื่องจากทางเทศบาลฯ มีภารกิจหลายด้าน จึงส่งต่อไปยังชุมชนให้บริหารจัดการ โดยเทศบาลเมืองโพธารามเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ การประสานงานดูแลความปลอดภัยและการจราจร และจัดการปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอ

ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้มีมติในการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้มีความเข้มแข็ง โดยการก่อตั้งชมรม เพื่อให้มีกลไกการบริหารที่เป็นระบบมากขึ้น โดยใช้ชื่อว่า ชมรมจักรยานโพธาราม ‘เมืองคนสวยมาช่วยกันปั่น’ โดยมีสถานที่ดำเนินงานเป็นที่ทำการชุมชนตลาดล่าง มีกำหนดการจัดกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง และการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานทุกครั้ง

ปัจจุบันกำลังพูดคุยต่อยอดให้มีการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเข้าไปอยู่ในแผนงานของเทศบาล และเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลด้วยการตรวจเช็คสุขภาพก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อใช้ผลการเปลี่ยนแปลงจากการออกกำลังกายด้วยจักรยานเครื่องมือในการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมมากขึ้น เมื่อการปั่นจักรยานเริ่มเป็นที่นิยม ก็ไปกระตุ้นคนในชุมชนให้มีชมรมอื่นๆ มาร่วมด้วย เช่น ชมรมลีลาศ โดยใช้พื้นที่หน้าสำนักงานเทศบาล ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ ชวนคนออกมาเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพร่วมกัน

"เป้าหมายสูงสุดของการขับเคลื่อนโครงการ คือ สร้างเมืองให้มีความสุข ทำอย่างไรให้คนในเมืองมีความสุข และกระจายไปสู่คนรอบนอกให้สัมผัสถึงความสุขนี้ได้" พี่อ้อย กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม

 

เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจาก บางกอกฟอรั่ม

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

นาเดีย  say

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ สุดยอดงานสัมมนา ค่ะ!!!
"8วิธี หาเงินด้วยSmart Phone " เปิดเผยเคล็ดลับการสร้างรายได้ผ่าน สมาร์ทโฟน และ แอพพลิเคชั่น เทคนิค ขั้นเทพเพื่อเพิ่มยอดขายให้ถึงระดับล้าน [ ห้ามพลาด! สำหรับ 30 ท่านแรก! เปิดสอนอีก 2 รอบเท่านั้น!!! ]
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ CLICK!

http://jobsmart-online.weebly.com/

Post : 20 ม.ค. 2559 22:52:49

 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม