สิทธิพลเมือง คนไร้บ้าน สำคัญ

โดย
| |
อ่าน : 9,476

สิทธิพลเมือง คนไร้บ้าน สำคัญ thaihealth

"ผมทำบัตรประจำตัวประชาชนหายเป็นเวลานานแล้ว เอกสารสำคัญต่างๆ ก็หายไปด้วยเพราะย้ายที่อยู่บ่อย พอจะไปทำบัตรใหม่ทางหน่วยงานราชการก็ให้ไปหาคนรับรอง แต่ไม่สามารถหาได้ เพราะจากบ้านมานานแล้วทำให้ประสบปัญหามาก โดยเฉพาะเวลาเจ็บป่วยไปที่โรงพยาบาลไหนก็ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ รวมถึงไม่สามารถสมัครงานได้ เพราะไม่มีบัตรแสดงตนเป็นคนไทย ไม่มีใครยอมรับจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการมีงานทำด้วย" นายวิสันต์สุระแสง อายุ 42 ปี คนไร้บ้านพูดปัญหาเรื่องราวของตัวเอง สะท้อนปัญหาของคนไร้บ้านส่วนใหญ่ที่ชัดเจน

 

สิทธิพลเมือง คนไร้บ้าน สำคัญ thaihealth

มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จัดงานพบปะคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 3 เวทีสาธารณะ "สวัสดิการคนไร้บ้านกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง" พร้อมให้บริการตัดผมฟรี ตรวจสุขภาพ และการจัดทำบัตรประชาชน ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น

สิทธิพลเมือง คนไร้บ้าน สำคัญ thaihealth

นายธเนศ จรโณทัย ผู้แทนเครือข่ายคนไร้บ้านเล่าว่า คนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะนั้น เมื่อออกมาอยู่ใช้ชีวิตข้างนอกนานๆ สถานะทางกฎหมาย จะหายไป หลายคนทำบัตรประชาชนหายเพราะเปลี่ยนที่อยู่บ่อย ซึ่งคนไร้บ้านที่ไม่มีบัตรประชาชนนั้นจะขาดสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้ เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาลเบี้ยผู้สูงอายุ รวมถึงไม่สามารถเข้าพักอาศัยหรือเช่าที่อยู่อาศัยได้ อีกหนึ่งปัญหาที่คนไร้บ้านไม่มีบัตรประชาชนส่วนหนึ่งมาจากขั้นตอนที่ซับซ้อนในการออกบัตรใหม่อาทิ ต้องตรวจสอบไปยังญาติพี่น้อง หรือต้องมีคนมายืนยันรับรองขณะที่คนเหล่านี้มักจะออกจากบ้านมานานหลายสิบปีจนบ้านเดิมอาจเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

ผู้แทนเครือข่ายคนไร้บ้านแสดงความกังวลเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน และ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งว่า อาจทำให้คนไร้บ้านใช้ชีวิตยากลำบากมากขึ้น เพราะกลัวจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมไปพร้อมกับคนขอทานด้วย แม้ในกฎหมายจะบอกว่าคนไร้บ้านไม่เกี่ยวข้องก็ตาม

สิทธิพลเมือง คนไร้บ้าน สำคัญ thaihealth

ขณะที่ น.ส.นพพรรณ พรหมศรี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้ข้อมูลว่า สิ่งที่คนไร้บ้านมองว่าเป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งคือ การให้รัฐบาลจัดหาสถานที่สำหรับใช้สร้างที่อยู่อาศัยลักษณะศูนย์พัก หรือบ้านพัก ให้แก่คนไร้บ้านได้อยู่อาศัย โดยไม่ต้องมากินนอนตามที่สาธารณะแบบที่เป็นอยู่ แต่ในความเป็นจริงแล้วถือเป็นเรื่องยากมาก โดยเฉพาะการจัดหาที่ดินเปล่าประโยชน์ขณะที่ศูนย์พักพิงที่มีอยู่เดิมต่างก็เต็มหมดทุกที่ ไม่สามารถรองรับคนไร้บ้านหน้าใหม่ได้อีก

สิทธิพลเมือง คนไร้บ้าน สำคัญ thaihealth

ด้าน นายประณต จันทร์ศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น อธิบายถึงการออก พ.ร.บ.ว่าการขอทานมีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้ว เพราะถือเป็นการทำมาหากิน ที่กฎหมายไม่อนุญาตและขอทานมีความแตกต่างกับคนไร้บ้านโดยขอทานจะมีอุปกรณ์ในการทำงานหรือ แม้กระทั่งมีคนดูแลคอยมารับมาส่ง ซึ่งเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์ จึงต้องมีการกวดขันจับกุมอย่าง ที่เห็นกันอยู่บ่อยๆ ขณะที่คนไร้บ้านคือผู้ที่ขาดผู้อุปการะไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่ได้ประกอบอาชีพ และไม่มีเครื่องมือในการขอทาน"ขอให้คนไร้บ้านสบายใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้จะไปจับกุมคนไร้บ้านเด็ดขาด แต่จะเป็นการเข้าไปพูดคุยสอบถามเพื่อให้ความ ช่วยเหลือได้อย่างตรงความต้องการมากกว่า" นายประณต  บอกย้ำ

สิทธิพลเมือง คนไร้บ้าน สำคัญ thaihealth

สอดคล้องกับ นางสุจิตรา ดวงเต็ม หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีขอนแก่นกล่าวเสริมว่า ทุกจังหวัดมีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจากการมี พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับนี้ และพวกเรามุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งคนไร้บ้านที่เรารับมาก็จะส่งต่อให้หน่วยงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในแต่ละจังหวัด โดยจะประสานให้ความช่วยเหลือ เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน การให้ความช่วยเหลือ ในการสืบค้นประวัติ และช่วยฝึกอาชีพ เป็นต้น

สิทธิพลเมือง คนไร้บ้าน สำคัญ thaihealth

เวทีพบปะคนไร้บ้านที่ สสส.ร่วมหลายหน่วยงานจัดขึ้น เป็นสัญญาณที่ดีในการให้ความสำคัญกับคนไร้บ้านที่จะได้รับการคุ้มครองพื้นฐานจากสิทธิความเป็นคนเป็นพลเมืองจากภาครัฐอย่างจริงจัง

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ใช้หัวใจฟัง  โรคซ่อนแอบ  ไข้หวัดนก H7N9  โป๊บ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth นักวิชาการด้านการประเมินผล รับสมัครงาน ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ การสร้างความเข้าใจ คัดเลือกบุคลากร ดูแลสุขภาพของตัวเอง อาสาสมัคร  กรอง  เครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป  ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ดื่ม  Green Ranger  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth เจ้าหน้าที่ประสานงาน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ artculture4health รับสมัครงาน ติดต่อประสานงาน  ไม่แนะนะตัดเต้าทิ้ง  โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้  ซุปไก่  world food day  สูตินรีแพทย์  สุปรีดา อดุลยานนท์  พฤติกรรมที่ดี  Basketball  อารมณ์มั่นคง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม