สร้างเครือข่ายดูแลโรคหลอดเลือดสมอง

| |
อ่าน : 3,400

กรมการแพทย์ อบรมแพทย์ AEC มุ่งพัฒนาการบริการโรคหลอดเลือดสมองระดับนานาชาติ

สร้างเครือข่ายดูแลโรคหลอดเลือดสมอง thaihealth

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึง การจัดการอบรมบุคลากรทางการแพทย์นานาชาติ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี ด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาการบริการโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีมาตรฐาน ว่า โรคหลอดเลือดสมอง ถือเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย และเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ จากสถิติ พบว่า ทุก ๆ ปี มีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 50,000 รายต่อปี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันประสาทวิทยา จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ และพยาบาลจากประเทศต่าง ๆ  อาทิ เมียนมา สปป.ลาว และเวียดนาม ให้สามารถจัดบริการโรคหลอดเลือดสมองหรือจัดตั้ง stroke unit ได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันในการศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ ๆ ระหว่างกันต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ประชาชนควรรู้จักดูแลตนเอง และหมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอ จะสามารถป้องกัน และลดความรุนแรงของโรคดังกล่าวได้ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน การสูบบุหรี่ ภาวะน้ำหนักเกิน ทั้งนี้ อาการเตือนสำคัญที่สังเกตได้ด้วยตนเอง คือ ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า ตามัว มองเห็นภาพซ้อน หรือเห็นครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ซึ่ง หากเกิดอาการเหล่านี้ ต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

 

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม