‘ปอเนาะสร้างสุข’ เสริมอาชีพสร้างการเรียนรู้

| |
อ่าน : 15,230

การใช้หลักศาสนาอิสลามเพื่อให้พี่น้องมุสลิมสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยเน้นเรื่องสุขภาวะเป็นหลัก เป็นการส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำไปเพิ่มศักยภาพให้แก่ตนเอง

‘ปอเนาะสร้างสุข’ เสริมอาชีพสร้างการเรียนรู้ thaihealth

โครงการเครือข่ายปอเนาะสร้างสุข เป็นอีกหนึ่งภารกิจของ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ซึ่งมีนโยบายหลัก คือ การทำงานโดยใช้หลักศาสนาอิสลามเพื่อให้มุสลิมสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น โดยเน้นเรื่องสุขภาวะเป็นหลัก ครอบคลุม สุขภาวะกาย สุขภาวะใจ สุขภาวะปัญญาและสุขภาพสังคม ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” นางสาวกัลยาณา วาจิ รองผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย อธิบายถึงแนวทางการดำเนินงาน

‘ปอเนาะสร้างสุข’ เสริมอาชีพสร้างการเรียนรู้ thaihealthนางสาวกัลยาณา อธิบายต่อไปว่า โครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ ศูนย์กิจกรรม สสม. ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งจะดำเนินงานผ่าน 3 กลยุทธ์ คือ 1.ประมวลและสร้างองค์ความรู้ด้านปอเนาะ 2.สนับสนุนการสร้างเครือข่ายปอเนาะสร้างสุข และ 3.ผลักดันเชิงนโยบายการบูรณาการหลักสูตรปอเนาะสร้างสุข นอกจากนั้นยังได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเข้าไปส่งเสริม และแนะนำการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนปอเนาะ (สถานศึกษาสอนศาสนาอิสลาม) จากเดิมที่สอนศาสนาอิสลามเพียงอย่างเดียว โดยมีแนวคิดส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาชีพให้เด็กนักเรียนในปอเนาะ เพราะเมื่อจบออกไป  นอกจากจะมีความรู้ด้านศาสนาแล้วยังมีความรู้ด้านการประกอบวิชาชีพติดตัวไปด้วย ซึ่งในด้านวิชาชีพที่นำไปสนับสนุนนั้นได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิชาชีพในชุมชนเข้ามาให้ความรู้ เช่น โรงเรียนอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิค เป็นต้น

นางสาวกัลยาณา เสริมอีกว่า นอกจากนั้นแล้วโครงการเครือข่ายปอเนาะสร้างสุข ยังช่วยส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาวะ โดยการสร้างกระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การบริการชุมชน และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ทำให้ปอเนาะมีสภาพน่าอยู่มากขึ้น อีกทั้งยังได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะถึง 3 โครงการ เพื่อช่วยหนุนเสริมการขับเคลื่อนโครงการให้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น โครงการที่1 คือ โครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ และช่วยให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีกำลังใจในการเลิกบุหรี่‘ปอเนาะสร้างสุข’ เสริมอาชีพสร้างการเรียนรู้ thaihealth

รองผู้จัดการแผนฯ บอกเพิ่มเติมว่า โครงการที่ 2 คือ โครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ เน้นให้มัสยิดซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของพี่น้องมุสลิมเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ รวมทั้งบริเวณโดยรอบด้วย และ โครงการที่ 3คือ โครงการมัสยิดครบวงจร ซึ่งมีศูนย์กิจกรรม สสม. ภาคใต้ตอนกลาง เป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ และจึงขยายพื้นที่มายังศูนย์กิจกรรม สสม. ภาคใต้ตอนล่าง โดยการส่งเสริมและแนะนำให้มัสยิดสามารถบริหารจัดการตนเองได้ และทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น จัดมุมหนังสือในมัสยิด ให้ความรู้ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม การแยกขยะ รวมถึงกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาวะด้านอื่นๆ ด้วย

“จากการดำเนินโครงการมากว่า 2 ปี นับว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ปอเนาะและชุมชนให้ความร่วมมือ ยอมรับในรูปแบบของกิจกรรมมากขึ้น ซึ่งจากเดิมผู้บริหารปอเนาะส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่า การบริหารจึงเป็นรูปแบบเดิม ไม่ค่อยรับกิจกรรมใหม่ๆ มากนัก แต่ปัจจุบันเมื่อแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ได้นำกิจกรรมเข้าไปสนับสนุน มีการเปิดรับมากขึ้นเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเองซึ่งสามารถนำไปพัฒนาต่อและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปได้”รองผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย กล่าวทิ้งท้าย

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/m4health

www.muslim4health.or.th

 

 

เรื่องโดย แพรวพรรณ สุริวงศ์  Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบโดย www.facebook.com/m4health

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม