ไทยติดอันดับ 3 โลก เสียชีวิตบนท้องถนน

โดย
| |
อ่าน : 3,938

สาธารณสุขเพิ่มศักยภาพบุคลากรเน้นมาตรการป้องกันปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เฝ้าระวังผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย

นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการเดินทางของคนไทย โดยเน้นมาตรการป้องกันปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เช่น การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ การคาดเข็มขัดนิรภัย และ ไม่ขับรถเร็ว เป็นต้น จากข้อมูลสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า การบาดเจ็บเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศไทย ในทุกกลุ่มอายุ และยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในกลุ่มอายุ 5 ปีขึ้นไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ซึ่งจากรายงาน global status report on road safety ขององค์การอนามัยโลก ในปี 2012 ประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่อันดับ 3 ของโลก ที่มีอัตราการตายสูงสุดจากอุบัติเหตุทางถนน จากปัญหาเหล่านี้ทำให้ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และประมาณการค่าเสียหายสูงถึง 2.3 แสนล้านบาท ต่อปี ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรค ดำเนินการจัดระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในด้านนี้

ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (is) ว่า ปัจจุบันกรมควบคุมโรค มียุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ที่เป็นรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือ โดยมุ่งประเด็นไปที่วิธีการแก้ไขปัญหาแบบภาพรวม เน้นการทำงานที่เป็นระบบ การส่งเสริมให้ใช้ข้อมูลและกลยุทธ์ด้านการบังคับใช้(enforcement) ให้เกิดแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดำเนินการด้านข้อมูลเพื่อการประเมินผล โดยให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันในภาคีเครือข่าย

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ(is) พบว่า สาเหตุโดยทั่วไป ของการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มปัจจัยด้านคน จากรายงานของ is พบข้อมูลที่สำคัญว่าผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เป็นเด็กวัยรุ่นและวัยแรงงาน อายุระหว่าง 15-24 ปี เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง และผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย สัดส่วนผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี จากร้อยละ 83.5 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 87.2 ในปี 2554 2.กลุ่มปัจจัยด้านยานพาหนะ จากข้อมูลของ is พบยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์มีมากถึงร้อยละ 80 รองลงมาคือรถกระบะหรือปิกอัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถกระบะ 3.กลุ่มปัจจัยด้านถนน โดยพบว่าถนนรองมักเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ทั้งนี้มี สาเหตุอยู่หลายประการ เช่น ผิวจราจรเป็นหลุม ทางโค้งที่ขาดเครื่องหมายเตือน สัญญาณไฟชำรุด เป็นต้น 4.กลุ่มปัจจัย ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ไม่เหมาะสม สิ่งก่อสร้างบนผิวจราจร เป็นต้น

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม