ออมเงิน 3 บาท งดเหล้าเข้าพรรษา

| |
อ่าน : 11,325

ออมเงิน 3 บาท งดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth

“เห็นกลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มดื่มเหล้าอยู่ตามร้านค้า และเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้นก็รวมตัวกันขับรถจักรยานยนต์เสียงดัง ทำให้รบกวนชาวบ้าน เมื่อเมาขาดสติก็เกิดการชกต่อยกับคนในชุมชน” นางสุจิตรา อุทธา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพระลับ  อ.เมือง จ. ขอนแก่น จากโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ออมเงิน 3 บาท เล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงต้องรวมกลุ่มผู้นำแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จากโฆษณาเลิกเหล้า เลิกจน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้นางสุจิตรา พร้อมกับทีมงาน ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อช่วยเหลือคนในหมู่บ้านให้ลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ ใน จ.ขอนแก่น ภายใต้เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ด้วยการลงชื่อ เพื่อเข้าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา และปฏิญาณตนต่อพระสงฆ์ จำนวน 114 คน

 “แนวคิดการงดเหล้า เพื่อออมเงิน เริ่มต้นมาจาก มีร้านค้าขายเหล้า โดยแบ่งขายเหล้าขาวเป๊กละ 3-5 บาท นักดื่มจะดื่มวันละ 1-2 ครั้ง เช้าและเย็น หากชาวบ้านจำนวน 114 คน ดื่มทุกวัน จะสูญเงินอย่างต่ำประมาณ  570 บาทต่อวัน เมื่อดื่มสะสมเป็นเดือน หรือเป็นปี เงินที่สูญเสียจากการดื่มเหล้าจะเป็นจำนวนมาก ประจวบกับโครงการนี้จะเริ่มช่วงเข้าพรรษา ออมเงิน 3 บาท งดเหล้าเข้าพรรษา thaihealthจึงเกิด “โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ออมเงิน 3 บาท”  ซึ่งเป็นเงินออมจากค่าดื่มเหล้า พร้อมกับปวารณาตัวในการละเลิกเหล้า นำเงินที่ได้จากการออมไปหยอดในกระปุกไม้ใผ่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในหมู่บ้านช่วยกันทำ เมื่อถึงวันออกพรรษาจึงนำเงินที่ออมได้มารวมกัน” นางสุจิตรา เล่า

กิจกรรมดังกล่าวนี้ สร้างความภูมิใจให้ทั้งผู้จัดทำโครงการ คนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่งดเหล้า เนื่องจากสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ และได้ทำสิ่งดีๆ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ สามารถลดจำนวนผู้ดื่มเหล้าในชุมชนลงได้ ชาวบ้านสามารถออมเงินจนสร้างอาชีพให้ตัวเองได้ เมื่อธนาคารพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาเปิดบัญชี พร้อมทั้งให้ความรู้กับชาวบ้าน ยิ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านสามารถเลิกเหล้า หรืองดเหล้าในช่วงเวลา 3 เดือนได้ เพื่อออมเงินในธนาคาร นอกจากนี้พวกเขายังสามารถตั้งตนอยู่ในศีลธรรมตามที่ได้ปวารณาตนช่วงเข้าพรรษา

นางสุจิตรา เล่าต่อว่า กิจกรรมเลิกเหล้าเข้าพรรษาที่ให้ชาวบ้านเข้าร่วมเมื่อปีที่ผ่านมา คือการร่วมกันนั่งสมาธิในวัดของชุมชน เป็นการทบทวนตัวเองและให้มีสติในการกระทำ หลังเสร็จสิ้นโครงการใน 3 เดือนแล้ว มีบางคนสามารถเลิกเหล้าได้ถาวร บางคนก็สามารถงดเหล้าได้มากกว่าที่กำหนด จิตสำนึกในการดื่มเหล้ามีมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีในออมเงิน 3 บาท งดเหล้าเข้าพรรษา thaihealthชุมชน

“สำหรับกิจกรรมช่วงเข้าพรรษาปี 2558 ที่จะถึงนี้  จะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเลิกเหล้า จะมาเป็นจิตอาสาช่วยชาวบ้าน อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการ และบอกแนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องในการเลิกเหล้า นอกจากนี้แล้วชาวบ้านยังรวมตัวกันทำกระปุกออมสินไม้ไผ่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำกลับบ้านไปออมเงิน ในช่วงเข้าพรรษาด้วย และได้เตรียมสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อต้อนรับผู้ที่พร้อมจะปวารณาตัวเองในการลด ละ เลิกเหล้า” นางสุจิตรา เล่าเพิ่มเติม

โมเดลการออมเงิน เพื่อเลิกเหล้าช่วงเข้าพรรษานี้ ได้ขยายผลไปยังกลุ่มเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ชุมชนต่างๆ ร่วมใจกันขับเคลื่อนเรื่องงดเหล้า ซึ่งไม่ใช่เฉพาะช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น แต่งานบุญต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ หรือแม้กระทั่งงานศพ รวมไปถึงงานต่างๆ ที่จัดในชุมชน ก็มีการรณรงค์งดเหล้าอีกด้วย..

 

 

เรื่องโดย อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ team content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

กิจกรรม เปล่งเสียงใส กายเป็นสุข  ระงับออกอากาศ  สวมรองเท้า  พันธุกรรมแฝง  ปาดมดลูก  รพ.นครธน  สักขอบตา  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วิ่งสู่ชีวิตใหม่ run for new life Thai Health Day Run 2012 วิ่งเพื่อสุขภาพ ชวนขยับทั้งประเทศ ความปลอดภัยในการแข่งขัน การเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนวิ่ง เส้นทางการเดิน-วิ่ง  ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ  เมืองเรืองแสง  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  อายุครบ 12 ปี  การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเชื้อโรค  การทำความสะอาด  โรงภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ลันตาบ้านฉัน กิจกรรมค่าย การเก็บขยะรอบหาด การสร้างงานศิลปะสื่อผสม การแสดงละคร แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  สุขภาวะช่องปาก  โรคไขข้ออักเสบ  ชีวิตใหม่  เตรียมตัวผ่าตัด