มอบหนังสือเฟสแรก 50 ชุมชนการอ่าน

| |
อ่าน : 2,849

๑ อ่าน ล้านตื่น มอบหนังสือเฟสแรก ๕๐ ชุมชนการอ่าน ครบตามเป้าหมาย

มอบหนังสือเฟสแรก 50 ชุมชนการอ่าน thaihealth

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น โดยนายจรัญ  หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นางมัทนา ถนอมพันธ์ หอมลออ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. นางสุชาดา สหัสกุล กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ นางสุดใจ  พรหมเกิด   ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน นางวิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจีเปเปอร์  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ส่งมอบหนังสือแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปิดเฟสที่ ๑ ของการดำเนินงาน ซึ่งโครงการนี้รณรงค์ให้มีการซื้อหนังสือใหม่เพื่อการบริจาคและมอบหนังสือดี แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนส่งเสริมการอ่านโดยรอบ เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถเลือกหนังสือใหม่ที่ต้องการจากสำนักพิมพ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า ๑๐๐ สำนักพิมพ์

การลงพื้นที่ส่งมอบหนังสือตามโครงการฯในครั้งนี้ นายสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่ม  ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมพิธีส่งมอบหนังสือดีแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองมาย ตำบลเมืองมายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบฟ้า ตำบลแจ้ห่ม ในเฟสที่๑ นี้ทางโครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น ได้ระดมทุนสนับสนุนชุมชนครบเป้าหมายที่วางไว้ คือ ๕๐ ชุมชน มีผู้รับประโยชน์กว่า ๘,๓๗๐ ครัวเรือน รวมหนังสือบริจาคทั้งสิ้น ๗,๗๗๗ เล่ม รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๘๗๗,๘๒๗ บาท  ทั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรม  วันส่งเสริมการอ่านเพื่อมอบทุนสนับสนุนให้เด็กในโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน และกลุ่มเด็กพิการ คูปองละ 500 บาท จำนวน 200 คน ซื้อหนังสือที่สนใจภายในงานสัปดาห์หนังสือฯและยังสามารถจัดซื้อหนังสือใหม่แก่โรงเรียน ๔ จังหวัดชายแดนใต้ถึง ๑๖ โรง

 

 

ที่มา: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม