มอบหนังสือเฟสแรก 50 ชุมชนการอ่าน

| |
อ่าน : 2,548

๑ อ่าน ล้านตื่น มอบหนังสือเฟสแรก ๕๐ ชุมชนการอ่าน ครบตามเป้าหมาย

มอบหนังสือเฟสแรก 50 ชุมชนการอ่าน thaihealth

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น โดยนายจรัญ  หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นางมัทนา ถนอมพันธ์ หอมลออ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. นางสุชาดา สหัสกุล กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ นางสุดใจ  พรหมเกิด   ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน นางวิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจีเปเปอร์  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ส่งมอบหนังสือแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปิดเฟสที่ ๑ ของการดำเนินงาน ซึ่งโครงการนี้รณรงค์ให้มีการซื้อหนังสือใหม่เพื่อการบริจาคและมอบหนังสือดี แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนส่งเสริมการอ่านโดยรอบ เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถเลือกหนังสือใหม่ที่ต้องการจากสำนักพิมพ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า ๑๐๐ สำนักพิมพ์

การลงพื้นที่ส่งมอบหนังสือตามโครงการฯในครั้งนี้ นายสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่ม  ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมพิธีส่งมอบหนังสือดีแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองมาย ตำบลเมืองมายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบฟ้า ตำบลแจ้ห่ม ในเฟสที่๑ นี้ทางโครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น ได้ระดมทุนสนับสนุนชุมชนครบเป้าหมายที่วางไว้ คือ ๕๐ ชุมชน มีผู้รับประโยชน์กว่า ๘,๓๗๐ ครัวเรือน รวมหนังสือบริจาคทั้งสิ้น ๗,๗๗๗ เล่ม รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๘๗๗,๘๒๗ บาท  ทั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรม  วันส่งเสริมการอ่านเพื่อมอบทุนสนับสนุนให้เด็กในโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน และกลุ่มเด็กพิการ คูปองละ 500 บาท จำนวน 200 คน ซื้อหนังสือที่สนใจภายในงานสัปดาห์หนังสือฯและยังสามารถจัดซื้อหนังสือใหม่แก่โรงเรียน ๔ จังหวัดชายแดนใต้ถึง ๑๖ โรง

 

 

ที่มา: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม