เสริมไอโอดีนในอาหาร เพิ่มไอคิวเด็กไทย

| |
อ่าน : 12,145

สธ. หนุนนโยบายเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้าสนับสนุนให้ผสมไอโอดีนในเกลือตามมาตรฐาน ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอคิวเด็กไทย

เสริมไอโอดีนในอาหารเพิ่มไอคิวเด็กไทย thaihealth

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ข้อมูลการสำรวจไอคิวเด็กไทยปี 2557 ของกรมสุขภาพจิตพบระดับไอคิวเด็กไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 93.1 จุด ลดลงจากปี 2554 อยู่ที่ 94 จุดและต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ 100 จุดข้อมูลจากกรมอนามัยปี 2557 พบค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ คือ 155.7 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งถือเป็นพื้นที่ไม่ขาดสารไอโอดีนแต่อย่างไรก็ตามยังพบพื้นที่ที่ขาดสารไอโอดีนในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากที่สุด นอกจากนี้ยังคงพบ ครัวเรือนที่ไม่ใช้เกลือเสริมไอโอดีนถึงร้อยละ 8.4

กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการหลักให้คนไทยได้รับไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสมคือ นโยบายเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้าสนับสนุนให้ผสมไอโอดีนในเกลือตามมาตรฐาน คือ 20-40 มิลลิกรัมต่อเกลือ 1 กิโลกรัม ซึ่งปลอดภัยและมีต้นทุนต่ำเพียง 1.30 บาทต่อคน ต่อปีออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้เกลือน้ำปลาน้ำเกลือปรุงอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองเติมไอโอดีนในปริมาณที่กำหนด สนับสนุนเครื่องผลิตเกลือเสริมไอโอดีนให้ผู้ประกอบการ 100 เครื่อง รวมทั้งมีมาตรการเสริม คือการจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ให้กับหญิงตั้งครรภ์ ทุกคนและหญิงให้นมลูกจนอายุลูก 6 เดือน หลังคลอดการเสริมไอโอดีนในน้ำดื่มในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมาตรการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกเด็ก ปฐมวัยและเด็กวัยเรียนลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนได้ประมาณปีละ 14 ล้านคน

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม