เสริมไอโอดีนในอาหาร เพิ่มไอคิวเด็กไทย

| |
อ่าน : 11,108

สธ. หนุนนโยบายเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้าสนับสนุนให้ผสมไอโอดีนในเกลือตามมาตรฐาน ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอคิวเด็กไทย

เสริมไอโอดีนในอาหารเพิ่มไอคิวเด็กไทย thaihealth

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ข้อมูลการสำรวจไอคิวเด็กไทยปี 2557 ของกรมสุขภาพจิตพบระดับไอคิวเด็กไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 93.1 จุด ลดลงจากปี 2554 อยู่ที่ 94 จุดและต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ 100 จุดข้อมูลจากกรมอนามัยปี 2557 พบค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ คือ 155.7 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งถือเป็นพื้นที่ไม่ขาดสารไอโอดีนแต่อย่างไรก็ตามยังพบพื้นที่ที่ขาดสารไอโอดีนในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากที่สุด นอกจากนี้ยังคงพบ ครัวเรือนที่ไม่ใช้เกลือเสริมไอโอดีนถึงร้อยละ 8.4

กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการหลักให้คนไทยได้รับไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสมคือ นโยบายเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้าสนับสนุนให้ผสมไอโอดีนในเกลือตามมาตรฐาน คือ 20-40 มิลลิกรัมต่อเกลือ 1 กิโลกรัม ซึ่งปลอดภัยและมีต้นทุนต่ำเพียง 1.30 บาทต่อคน ต่อปีออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้เกลือน้ำปลาน้ำเกลือปรุงอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองเติมไอโอดีนในปริมาณที่กำหนด สนับสนุนเครื่องผลิตเกลือเสริมไอโอดีนให้ผู้ประกอบการ 100 เครื่อง รวมทั้งมีมาตรการเสริม คือการจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ให้กับหญิงตั้งครรภ์ ทุกคนและหญิงให้นมลูกจนอายุลูก 6 เดือน หลังคลอดการเสริมไอโอดีนในน้ำดื่มในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมาตรการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกเด็ก ปฐมวัยและเด็กวัยเรียนลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนได้ประมาณปีละ 14 ล้านคน

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม