ระวัง โรคไข้เลือดออกและมือเท้าปาก

โดย
| |
อ่าน : 13,700

ในระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูระบาดหลักของโรคมือ เท้า ปาก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เตือนผู้ปกครอง และผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ให้เพิ่มความระมัดระวังป้องกันโรค เพื่อลดอัตราการป่วยและและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

ระวัง

นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้กล่าวแนะนำว่า โรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัสในลำไส้มนุษย์ หรือ เอนเทอโรไวรัส (Enterovios) สามารถติดต่อได้ง่าย เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายทางปากโดยตรง โดยเชื้ออาจติดมากับมือ ภาชนะที่ใช้ร่วมกัน เช่น ช้อน แก้วน้ำ หรือของเล่น ที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพอง แผลในปาก ลูกบิด ราวบันได หรืออุจาระของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสอยู่ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการป่วย และโดยทั่วไปอาการโรคมือ เท้า ปาก จะไม่รุนแรงและสามารถหายเป็นปกติได้ภายใน 7-10 วัน หรืออาจพบอาการเพียงเล็กน้อย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย หรือ มีอาการไข้ร่วมกับตุ่มพองเล็กๆ เกิดขึ้นบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้าและในปาก โดยตุ่มแผลในปาก ส่วนใหญ่พบที่เพดานอ่อนลิ้น กระพุ้งแก้ม เป็นสาเหตุให้เด็กไม่ดูดนม ไม่กินอาหารเพราะเจ็บมีน้ำลายไหล ในบางรายอาจไม่พบตุ่มพุพอง แต่บางรายจะมีอาการรุนแรง ขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัสที่มีการติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อจาก Enterovirus 71 อาจมีอาการทางสมองร่วมด้วย และเสียชีวิตได้

สำหรับการป้องกัน โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และระมัดระวังการไอรดกัน ล้างมือให้สะอาดก่อนและกินอาหาร และหลังการขับถ่าย ใช้ช้อนกลางและหลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำ หรือ หลอดดูดร่วมกัน ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ไม่ควรนำเด็กเล็กไปในชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า ควรอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี

นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส กล่าวต่อไปว่า ในระยะนี้จะต้องป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องด้วย เพราะมีแนวโน้มเกิดการระบาดเช่นกัน โดยให้ประชาชนป้องกันยุงกัด โดยการทาโลชั่นป้องกันยุงกัด , ใช้สมุนไพรไล่ยุง , นอนกางมุ้ง เป็นต้น และป้องกันไม่ให้ยุงเกิด โดยมาตรการหลัก 5 ป. 1 ข. ได้แก่ ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ ในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ หรือ ให้ใส่เกลือ น้ำส้มสายชู หรือ ผงซักฟอกลงในจานรองตู้กับข้าวเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่ได้ ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยเก็บทำลายภาชนะที่มีน้ำขัง หรือ ที่ไม่ใช้แล้ว ปฏิบัติให้เป็นนิสัยโดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และขัดล้างขอบภาชนะที่ใส่น้ำ เพื่อขัดไข่ยุงลายออกก่อนล้างภาชนะทุกครั้ง

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม