พม. จับมือ สสส. พัฒนาเด็กในชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 4,411

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จับมือ สสส. ร่วมพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เน้นจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน

พม. จับมือ สสส. พัฒนาเด็กในชุมชน thaihealth

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปพม.) เป็นประธานการประชุม Executive Conference “มิติใหม่...ความร่วมมือ” ครั้งที่ 7 เพื่อส่งเสริมและผลักดันโครงการความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสององค์กรเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 โดยมีทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส. และผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมการประชุม

นายวิเชียร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และ สสส. ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยได้มีข้อตกลงร่วมกันในแนวทางความร่วมมือในระดับกระทรวงที่มีการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Leadership Program) หรือ นปปส. สำหรับข้าราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2554 มีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งออกเป็น 4 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 160 คน และความร่วมมือในระดับกรม มีการใช้กลไกการพม. จับมือ สสส. พัฒนาเด็กในชุมชน thaihealthทำงานร่วมกัน (Co-Management) ระหว่างสององค์กรและภาคีเครือข่าย

“โดยได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 3 ด้าน อาทิ ด้านเด็กและเยาวชน มีการดำเนินโครงการปฏิรูปการทำงานด้านเด็กและเยาวชนแนวทางใหม่ “สานเสริมพลัง...พัฒนาเด็กและเยาวชน” ในปี 2554 ด้านครอบครัวและท้องถิ่น มีการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเพื่อส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง และด้านกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ มีการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยได้ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อสร้างต้นแบบของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในบ้านพักเด็กและครอบครัว ในปี 2555 และการพัฒนาระบบกลไกอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์ โดยได้ดำเนินโครงการจิตอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ในปี 2554”นายวิเชียร เผย

ทั้งนี้ สำหรับการขับเคลื่อนความร่วมมือของทั้งสององค์กรในระยะต่อไปนั้น จะมุ่งเน้นให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน

 

 

ที่มา: เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็นนิวส์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม