รณรงค์คนไทยตรวจหาเชื้อเอดส์ฟรี

โดย
| |
อ่าน : 14,941

รณรงค์คนไทยตรวจหาเชื้อเอดส์ฟรี thaihealth

สธ. รณรงค์ตรวจเอชไอวี “1 กรกฎาคม VCT Day” หรือ วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี  อายุต่ำกว่า 18 ปีตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง

ที่เกาะพญาไท ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ  นายแพทย์โสภณ  เมฆธน  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการแถลงข่าว “1 กรกฎาคม VCT Day” หรือวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี  พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุชาดา  ไชยวุฒิ ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,  แพทย์หญิงวันทนีย์  วัฒนะ  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร,  นายอภิวัฒน์  กวางแก้ว  ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย  และผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้

นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า สถานการณ์โรคเอดส์ของประเทศไทยปัจจุบัน จากรายงานในปี 2557 คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตประมาณ 446,154 คน และมีผู้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในระบบบริการสุขภาพ จำนวน 258,183 คน แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะมีแนวโน้มลดลง แต่อัตราการติดเชื้อยังคงสูงในประชากรบางกลุ่มโดยพบความชุกของการติดเชื้อในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ร้อยละ 9.2  ส่วนของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี พบว่าประชาชนและกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงยังเข้ารับการตรวจที่ค่อนข้างน้อย โดยในปี 2557 มีรายงานการตรวจในผู้มีอายุมากกว่า 15 ปี และหญิงฝากครรภ์ รวมทั้งสิ้น 1,357,350 คน ในขณะที่จากการเฝ้าระวัง ปี 2557 พบว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และรู้ผลการตรวจ ร้อยละ 31 พนักงานบริการหญิง และพนักงานบริการชาย เคยตรวจและรู้ผล ร้อยละ 54

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทำงาน ส่งเสริมให้เพิ่มการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่มีคุณภาพได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ส่วนการตรวจวินิจฉัย สามารถตรวจเลือดหลังจากได้รับเชื้อได้เร็วขึ้นคือประมาณ 1 เดือน โรงพยาบาลพร้อมที่จะตรวจเลือดและแจ้งผลการตรวจได้ในวันเดียว ซึ่งประชาชนสามารถตรวจได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง โดยใช้เพียงบัตรประชาชนที่มีเลข 13 หลักไม่ว่าจะมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม และสวัสดิการราชการ สามารถรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นอกจากนี้ ปัจจุบันเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถรับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อได้โดยไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้ปกครอง เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มวัยได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเอง เพราะเอชไอวี รู้เร็ว ตรวจฟรี รักษาฟรี ต่ำกว่า 18 ปี ตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง และตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2558 นี้ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทำงานศูนย์องค์รวม 100 กลุ่ม ร่วมกับโรงพยาบาลและภาคีในพื้นที่ จัดบริการให้การปรึกษาและตรวจเลือดเคลื่อนที่เข้าไปในชุมชน เพื่อให้ประชาชนสะดวกต่อการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี ส่วนประชาชนที่ไม่ได้มาร่วมงาน สามารถขอรับบริการปรึกษาและตรวจเอชไอวีได้ที่สถานพยาบาลของรัฐฟรี

“ขอแนะนำประชาชนว่า ขอให้ทุกคนหันมาป้องกันตนเอง และรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น เมื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกกลุ่ม ถ้าต้องการคำปรึกษาเรื่องสุขภาพทางเพศ สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลและเครือข่ายบริการที่เป็นมิตรใกล้บ้าน ที่สำคัญทุกภาคีเครือข่ายต้องเน้นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรับรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เช่น ความรู้เรื่องโรคเอดส์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สิทธิในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่สถานพยาบาลของรัฐฟรี ปีละ 2 ครั้ง หากพบเชื้อมีสิทธิ์ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฟรี เป็นต้น  หากประชาชนสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 02 590 3217 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422” นายแพทย์โสภณ กล่าว

 

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม