แนะผู้สูงอายุพบทันตแพทย์เป็นประจำ

| |
อ่าน : 8,337

แพทย์เผยสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุครบวงจร พร้อมแนะผู้สูงอายุควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ 4-6 เดือน เพื่อให้สุขภาพฟันและช่องปากของผู้สูงอายุแข็งแรงอยู่เสมอ

แนะผู้สูงอายุพบทันตแพทย์เป็นประจำ thaihealth

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่าจากการพิจารณาเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565 เพื่อเป็นแนวทางในด้านทันตกรรมผู้สูงอายุของประเทศ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพทันตกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ อันนำมาสู่ความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายอย่างยั่งยืน ประกอบกับประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความตระหนักในภาวะสุขภาพช่องปากของตนเอง มีความต้องการที่จะเก็บรักษาฟันของตนไว้ให้คงทนและมีความสวยงาม ทำให้ผู้สูงอายุมีความต้องการรับการบริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสุขภาพช่องปากมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งด้านกายภาพ ด้านจิตใจและการเข้าสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพช่องปากที่ดี ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ดังนั้น กรมการแพทย์โดยสถาบันทันตกรรม จึงได้จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุ โดยมีหน้าที่ด้านศึกษาการวิจัยทันตกรรมผู้สูงอายุและรากเทียม รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านทันตสุขภาพ มีการเปิดอบรมทันตแพทย์หลักสูตร 4 เดือน ทั้งพัฒนาระบบบริการรักษาระดับตติยภูมิและระบบส่งต่อ เพื่อให้บริการผู้สูงอายุในช่องทางพิเศษ โดยให้บริการทั้งทันตกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งเป็นสถานที่เรียนรู้เรื่องระบบการบริการ เทคนิคการบริการผู้สูงอายุ ปรับรูปแบบและมาตรฐานการรักษา  เพื่อเป็นต้นแบบบริการสำหรับประเทศต่อไป

ทันตแพทย์หญิงฉวีวรรณ ภักดีธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม เปิดเผยว่า สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ได้จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบรูปแบบบริการทันตกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุในช่องทางพิเศษแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขี้นไป จัดการองค์ความรู้ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุและที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ ประสานเครือข่ายบริการทันตกรรมผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพ ศูนย์ดังกล่าวมีการให้บริการตรวจพื้นฐาน ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และให้บริการทันตกรรมที่ซับซ้อน เช่น รักษาคลองรากฟัน รักษาโรคปริทันต์อักเสบ บูรณะฟันที่มีความยุ่งยาก ผ่าตัดปุ่มกระดูกงอกที่ขากรรไกร ใส่ฟันเทียม รากฟันเทียม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดีเหมาะสมกับวัย รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเบื้องต้นนั้น ควรเริ่มจากการดูแลความสะอาดของฟัน อุปกรณ์ทำความสะอาด ควรเลือกด้ามจับที่ถนัดมือ ตัวแปรงควรมีขนาดเหมาะกับช่องปาก ขนแปรงนิ่ม ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันเมื่อขนแปรงบานหรือมีอายุการใช้งาน 2-3 เดือน สำหรับผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอม ควรทำความสะอาดฟันปลอมด้วยการแช่ในน้ำสะอาด และควรถอดฟันปลอมอย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมง ไม่ควรใส่ฟันปลอมนอน เพราะอาจทำให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อราในช่องปากได้ นอกจากนี้ผู้สูงอายุอาจเลือกใช้เครื่องมือช่วยทำความสะอาดฟันเพิ่มเติม เช่น แปรงซอกฟัน รวมถึงการทำความสะอาดกระพุ้งแก้มไปจนถึงโคนลิ้น เพื่อขจัดอาหารและคราบจุลินทรีย์ที่ตกค้าง ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ การเคี้ยวหมาก การรับประทานอาหารที่มีรสหวานหรือมีแป้งและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้ผู้สูงอายุควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ 4-6 เดือน เพื่อรักษาสุขภาพฟันและช่องปากให้แข็งแรงอยู่เสมอสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สถาบันทันตกรรม โทร. 0-2588-4006, 0-2588-4007 ต่อ 1101 และ 09-8260-1967, 09-9873-4853

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม