'สรรพสามิต' เข้มร้านจำหน่ายเหล้ารอบสถานศึกษา

| |
อ่าน : 23,846

"สรรพสามิต" รับลูกนโยบายรัฐ คุมเข้ม ร้านเหล้ารอบสถานศึกษาทั่วประเทศ พบมีทั้งสิ้น 1,960 ร้าน สุ่มเสี่ยงต่อการใช้บริการของนักศึกษา เยาวชน 327 ร้าน "ยงยุทธ" ยันร้านเหล้าต้องห่างมหาวิทยาลัย 300 เมตร ขณะเครื่องดื่มสูตร 4 100 ระบาดเข้าโรงเรียน แนะเร่งควบคุม

\'สรรพสามิต\' เข้มร้านจำหน่ายเหล้ารอบสถานศึกษา thaihealth

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการให้กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด รวมถึงการพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้สถานศึกษา ตลอดจนการขายเหล้าปั่น โดยไม่ได้จดทะเบียนการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและขายเหล้าปั่นให้แก่นักเรียน นักศึกษาในแหล่งที่ใกล้สถานศึกษาหรือบนบาทวิถีอย่างแพร่หลาย  ทั้งนี้ที่ผ่านมากรมสรรพสามิตดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการบูรณาการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ ในการบูรณาการเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตลงพื้นที่ตรวจสอบร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ

อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมสรรพสามิตได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคและสรรพสามิตพื้นที่ดำเนินการออกตรวจร้านขายสุราบริเวณรอบสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตขายสุราเข้มงวดและใช้ความรอบคอบในการออกใบอนุญาตขายสุราให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายที่กำหนดไว้ กรมสรรพสามิตจะเพิกถอนใบอนุญาตทันที

ทั้งนี้ ถือเป็นนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคและสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศที่ต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตาม รวมถึงการตรวจสอบร้านขายสุราที่อาจเข้าข่ายการกระทำผิดตามมติคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เห็นชอบให้ออกประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาระยะ 300 เมตร ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหากคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ต่อไป

โดยจากการสำรวจร้านขายสุรารอบสถานศึกษาทั่วประเทศ พบว่ามีทั้งสิ้น 1,960 ร้าน และสถานศึกษาที่สุ่มเสี่ยงต่อการใช้บริการของนิสิต นักศึกษาและเยาวชน 327 ร้าน "ยงยุทธ"ยันร้านเหล้าต้องห่างสถาบัน 300ม.

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบให้ออกประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาในระยะ 300 เมตร ว่า ในที่สุดเราก็หักดิบเรื่องนี้ไปเลย ทั้งนี้อาจจะต้องงดเว้นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว แต่โดยทั่วไปในกรณีอื่นยืนยันว่าในระยะ 300 เมตรรอบรั้วมหาวิทยาลัย ต้องไม่มีร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เร็วที่สุด

โดยหลังจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วก็จะส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานทันทีเครื่องดื่มสูตร4 100ระบาดโรงเรียน  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก จัดเวทีเสวนาหัวข้อ"ยาแก้ไอ ผสมโค้ก 4 100 เหล้าปั่นทำลายเยาวชน จะหยุดมัน\'สรรพสามิต\' เข้มร้านจำหน่ายเหล้ารอบสถานศึกษา thaihealthอย่างไร" ภายในงานมีนักเรียน นักศึกษา หลากหลายสถาบันเข้าร่วมแลกเปลี่ยนกว่า 70 คน

นางนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ นักสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิดวงประทีป กล่าวว่า มูลนิธิได้รับแจ้งจากอาจารย์โรงเรียนหนึ่งในพื้นที่เขตคลองเตยว่ามีกลุ่มนักเรียน 20 ราย เกิดอาการมึนเมาจากการดื่มเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง ซึ่งกำลังระบาดหนักในเด็กนักเรียนมัธยมด้วยวิธีนำยาแก้ไอสำหรับเด็กชงผสมรวมกันในน้ำอัดลมที่มีรสซ่าแล้วรวม กลุ่มกันเสพ ซึ่งเมื่อเข้าตรวจสอบอาการของนักเรียนต่างอยู่ในสภาพมึนเมาอย่างหนัก เอะอะโวยวาย พูดคุยไม่รู้เรื่อง จึงแจ้งผู้ปกครองแต่ละคนให้มารับทราบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกหลาน เพื่อหาแนวทางป้องกันรักษา  ซึ่งปัญหาเยาวชนกับสารเสพติดเหล่านี้กำลังเป็นปัญหาอย่างหนักในโรงเรียน มีผลกระทบ ต่อครอบครัว ส่งผลเสียต่อการเรียน สุขภาพ สร้างความเครียดให้แก่ผู้ปกครอง เพราะนึกไม่ถึงว่าลูกจะซื้อหามาดื่มได้ง่ายขนาดนี้ ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้องหามาตรการนโยบายควบคุมการจำหน่ายยาที่เป็นส่วนผสมสำคัญ ของเครื่องดื่มประเภทนี้ รวมถึงใบกระท่อมที่เข้ามา เป็นส่วนผสมสำคัญและเหล้าปั่นที่มีขายอยู่ทั่วไปด้วย

ด้านนางนิตยาวรรณ กุลณาวรรณ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า เครื่องดื่ม 4 100 ที่เยาวชนดื่มและมีอาการมึนเมามาจากการผสมยาแก้ไอน้ำเชื่อมสำหรับเด็กกับน้ำอัดลมที่มีรสซ่า รวมถึงการผสมกับน้ำ ใบกระท่อม สีของน้ำจะคล้ายกับสุรา ซึ่งสูตรแก้ไอชนิดนี้ มีส่วนผสมของยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก ลดอาการ ภูมิแพ้ หากรับประทานมากเกินไปจะเกิดอาการมึนงง ขาดสติและอาจถึงชีวิตได้ ซึ่งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจริงจังในการออกมาตรการในการรับมือ ตีกรอบของการจำหน่ายยา ส่วนร้านขายยาต้องมีเภสัชกรที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ครอบครัวและชุมชนต้องให้ความรู้เยาวชนให้รู้เท่าทันถึงอันตราย ด้านเยาวชนที่เคยลองดื่มเครื่องดื่ม 4100 กล่าวว่า เริ่มดื่มตอนอายุ15ปีเพราะรุ่นพี่ชวนและอยากรู้อยากลอง และดื่มหนักขึ้นเรื่อยๆมากสุดวันละ 2 ขวดใหญ่ ซึ่งส่งผลให้หงุดหงิดง่าย เบื่ออาหาร สูบบุหรี่ได้มากขึ้น มีอาการตื้อๆ คิดช้าลงและเกือบช็อก จึงอยากฝากให้เพื่อนๆอย่าลอง เพราะเป็นสารเสพติดที่อันตราย

 

 

ที่มา:  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม