ท้องก่อนวัย เสี่ยงลูกน้อยพัฒนาการช้า

| |
อ่าน : 3,641

สธ.เผย ตั้งท้องก่อนวัยอันควรส่งผลลูกน้อยพัฒนาการช้า พร้อมเร่งแก้ไขปัญหา ตั้งเป้าเด็กไทยพัฒนาการสมวัย

ท้องก่อนวัย เสี่ยงลูกน้อยพัฒนาการช้า thaihealth

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ว่าจากผลสำรวจของกรมอนามัยปี 2557 พบเด็กอายุ 3-5 ปี มีพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 34 โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากแม่วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปีมีมากขึ้น การที่แม่อายุน้อยจะส่งผลกระทบหลายด้านทั้งอัตราการทำแท้ง ที่น่าเป็นห่วงคือทารกแรกคลอดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งการติดเชื้อ เจ็บป่วยง่าย รวมทั้งพัฒนาการล่าช้า รัฐบาลจึงมีนโยบายให้แก้ปัญหาเรื่องพัฒนาการเด็กเป็นวาระระดับชาติ โดยมอบให้ สธ.บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมหาดไทย ให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2558 นี้ สธ.จัดทำโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาเด็กเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา” คัดกรองภาวะการขาดไทรอยด์ฮอร์โมนในเด็กแรกคลอด และให้ได้รับยาไทรอยด์ฮอร์โมนได้ทันในช่วง 2 สัปดาห์แรก จะลดเด็กปัญญาอ่อนได้ปีละกว่า 500 คน มีระบบคัดกรองและให้คำปรึกษาเพื่อยุติการตั้งครรภ์โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง แก้ไขปัญหาโรคอ้วน เด็กตัวเล็ก ตรวจสอบและรักษาผู้ที่มีความล่าช้าในการพัฒนา ตั้งเป้าให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ลดอัตราการตายของทารกแรกเกิดไม่เกิน 8 รายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย.

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เครือข่ายสุรินทร์สร้างสุข  หลังเลิกเรียน  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  วิทยา กำจัด ยุง น้ำท่วมขัง สธ.พายุ แกมี่  เสียงดัง  ปลอดเหล้า งานศพปลอดเหล้า งานบุญประเพณีปลอดเหล้า พระราชกุศล แอลกอฮอล์  เภสัชวิทยา  ปรับปรุง  อาคารพาณิชย์  กลุ่มเพื่อน  ห้ามดื่มเหล้าบนรถ  พันธมิตรสื่อหนังสือพิมพ์  ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายแม่ชีไทย  ผลิตภัณฑ์  ยูเอ็น  ตัวการสร้างความสุข  World No Tobacco Day  ระดับไขมัน  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth เปิดรับพิจารณาพันธมิตร จัดทำเวบไซต์ ศูนย์กลางการเรียนรู้ งานสื่อการตลาดเพื่อสังคม  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม