วิชาชีพทันตแพทย์ช่วยคนไข้ 'เลิกบุหรี่'

| |
อ่าน : 15,969

วิชาชีพทันตแพทย์กับการควบคุมยาสูบ thaihealth

“เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์” หนึ่งในองค์กรที่ทำงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยเน้นพัฒนาทันตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อช่วยผู้ป่วยในการบริการเลิกบุหรี่

ทพ.ญ.เรวดี ต่อประดิษฐ์ เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์เพื่อการควบคุมยาสูบ เล่าถึงการทำงานของเครือข่ายในช่วงที่ผ่านมาว่า ทางเครือข่ายมีงานสำคัญหลักๆ อยู่ 6 ด้าน ได้แก่

1. ผลักดันคลินิกทันตกรรมในเขตกรุงเทพมหานครต้องปลอดบุหรี่ 100% และการส่งเสริมให้งานบริการเลิกบุหรี่เป็นงานประจำ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ

วิชาชีพทันตแพทย์กับการควบคุมยาสูบ thaihealth2. การพัฒนาคลินิกทันตกรรมของโรงพยาบาลสาธารณสุขทุกแห่ง ให้มีระบบการดูแลผู้ป่วยในการบริการเลิกบุหรี่ และผลักดันให้เป็นงานประจำซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากมาก ดังนั้นจึงมีการเพิ่มเรื่องคัดกรองมะเร็งช่องปากเข้าไป ซึ่งก็กำลังพยายามทำอย่างเต็มที่

3. ขยายผลจากในส่วนของราชการไปยังคลินิกเอกชน ซึ่งทางเครือข่ายมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 367 แห่ง และก็ได้รับความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่เป็นอย่างดี

 4. พัฒนาบุคลากรในระดับนิสิต นักศึกษาทันตแพทย์ และภาควิชาทันตภิบาลของทุกสถาบันให้มีการเรียนการสอนและมีการปัจฉิมนิเทศในนักศึกษาปีสุดท้ายก่อนที่จะเรียนจบและออกไปทำงานจริงเพื่อให้พวกเขาได้รู้จักและเปลี่ยนทัศนคติในการช่วยคนไข้ให้เลิกบุหรี่

5. นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานิสิต นักศึกษาทันตแพทย์ในทุกชั้นปี และการสนับสนุนทุนให้พวกเขาได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์เลิกบุหรี่ อย่างน้อยในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งถือว่าได้รับความร่วมมือจากทุกสถาบันเช่นเดียวกัน

วิชาชีพทันตแพทย์กับการควบคุมยาสูบ thaihealth

6. ในส่วนของนวัตกรรม ปีนี้ได้มี โครงการ “NO NO กระต่ายขาเดียว” ยืนยันไม่สูบบุหรี่ โดยนำเข้าไปเป็นสื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสอนให้เด็กรู้จักการปฏิเสธบุหรี่

ทั้งนี้จากงานวิจัยพบว่า มีเด็กจำนวนมากที่อยู่ในครอบครัวที่สูบบุหรี่ เช่น พ่อแม่ใช้ให้ลูกไปซื้อบุหรี่ ดังนั้นการสอนให้เด็กรู้พิษภัยของบุหรี่และเรียนรู้การปฏิเสธบุหรี่ ถือว่าเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่จะช่วยป้องกันนักสูบหน้าใหม่ด้วย  

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวจาก “เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมยาสูบ” ได้ที่เว็บไซต์ http://thaidentistagainsttobacco.org/ หรือติดต่อสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 

 

เรื่องโดย ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม