ฝึกทักษะทำค่ายอาสาปลุกสำนึกวิชาพลเมือง

โดย
| |
อ่าน : 3,691

ฝึกทักษะทำค่ายอาสาปลุกสำนึกวิชาพลเมือง thaihealth

กลุ่มนักศึกษาภาคเหนือร่วมกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ค่ายสร้างสุข) ปีที่ 9 ซึ่งมูลนิธิโกมลคีมทอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นพี่เลี้ยง ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนในการลงพื้นที่ ต.บ้านกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อหาประสบการณ์จริงโดยตรงจากประชาชนในพื้นที่

นายดิลก หาญพล เจ้าหน้าที่มูลนิธิโกมลคีมทอง บอกว่า กลุ่มนักศึกษาภาคเหนือมีความสนใจที่จะทำค่ายเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สิทธิที่ดินทำกิน ความเป็นอัตลักษณ์ในภูมิภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนให้ความสำคัญถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ก่อนจะเปิดโอกาสให้ลงมือทำค่ายจริง จำเป็นต้องมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ที่จะสอนทักษะในเรื่องการทำงานร่วมกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการคิด การเขียนโครงการการลงพื้นที่และทำงานร่วมกับชาวบ้าน รวมไปถึงการกำหนดเป้าหมายของค่ายให้ชัดเจน ในขั้นตอนนี้ประโยชน์ของชุมชนหรือรูปธรรมในพื้นที่เป็นผลพลอยได้ แต่หัวใจหลักยังเป็นการเติบโตภายในของเยาวชน ที่จะได้ยินได้เห็นจากการลงพื้นที่จริง ให้ลองทำจริง

ขณะที่ น.ส.อัญชลี ไชยวงศ์ หรือนุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บอกว่า พึ่งเคยร่วมกิจกรรมค่ายอาสาเป็นครั้งแรก และเป็นแบบฝึกหัดจริงที่เพิ่งมีโอกาสได้ทดลองทำ เพราะที่ผ่านมาเคยได้ยินจากคำบอกเล่าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประทับใจคือการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านถึงประเด็นสาธารณะที่อาจนำพาความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชน เห็นการเตรียมข้อมูลที่จะนำมาแบ่งปันกันของชาวบ้าน ซึ่งสะท้อนได้ว่าทุกคนสามารถเป็นพลเมืองที่จะตรวจสอบนโยบายของภาครัฐอย่างตรงไปตรงมาได้ เมื่อถึงคราวที่ชุมชนที่ตัวเองอยู่กำลังมีความเปลี่ยนแปลง

"งานค่ายอาสาได้เปลี่ยนมุมมองของหนู การลงพื้นที่ครั้งนี้สอนให้กล้าพูดในที่สาธารณะสอนให้รับฟังคนอื่น ฝึกทักษะทำงานร่วมกับคนที่มีความหลากหลาย อย่าลืมว่าการพัฒนาสังคมที่ไม่ได้เกิดจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ต่างคนก็ทำหน้าที่พลเมืองที่แตกต่างกัน นักศึกษาเองก็คงไม่สามารถไปช่วยอะไรใครได้ แต่เราสามารถช่วยในเรื่องข้อมูลช่วยประสานงานจัดเวที ที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องได้สื่อสารความจริงไปสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย ส่วนคนที่จะตัดสินใจคือตัวชาวบ้านเอง"

นายวิศวะ ชาตรีกุล หรือแชมป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลำปาง เล่าว่า เคยผ่านกิจกรรมฝึกทักษะทำค่ายอาสาปลุกสำนึกวิชาพลเมือง thaihealthการทำค่ายมาบ้างในรั้วมหาวิทยาลัย แต่การทำร่วมกับชุมชนในลักษณะลงพื้นที่เช่นนี้จำเป็นต้องมีทักษะที่รอบด้าน เริ่มตั้งแต่เรื่องพื้นฐานง่ายๆ อย่างการเล่นเกมเพื่อดึงสมาธิก่อนเข้าเนื้อหา การเข้าหาชาวบ้าน ชักชวนชาวบ้านให้ร่วมเสวนาในประเด็นที่เราต้องการ หรือการบอกข้อมูลที่ชาวบ้านอาจไม่เคยรู้มาก่อน

"การทำค่ายคงไม่ใช่แค่การไปลงพื้นที่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจบ แต่ต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะนำไปสู่อะไร ส่วนตัวผมสนใจประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะคิดว่าในพื้นที่ภาคเหนือที่มีการเจริญเติบโตของเมืองเพิ่มขึ้น ดังนั้นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นสิ่งที่จะตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ การทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคมต้องรู้จักที่จะเชื่อมโยง เช่น ที่มหาวิทยาลัย ผมและเพื่อนร่วมทำกิจกรรมการจัดการขยะ ชื่อ 'ขยะแลกบุญ' โดยนำเอาลักษะนิสัยของคนไทยที่ชอบทำบุญเข้ามาร่วมกับการรณรงค์แยกขยะ ซึ่งกิจกรรมนั้นสามารถลดขยะได้ในจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อขยายสนามจากมหาวิทยาลัยมาสู่ชุมชน เราจำเป็นที่จะต้องมองให้รอบด้านกว่านั้น ต้องฝึกทักษะการเข้าหาชาวบ้าน รู้ถึงประเด็นที่ละเอียดอ่อน ซักซ้อมก่อนจะลงสนามจริง"

ด้าน นายไชยวัฒน์ มะกรูดอินทร์ หรือบอล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งสนใจในประเด็นเรื่องการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในภาคเหนือ กล่าวว่า โลกปัจจุบันทำให้ทุกคนตื่นตัวและรับรู้ในความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ส่วนตัวมองว่าการพัฒนาเมืองเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้ แต่ต้องไม่ทำด้วยมุมมองของรัฐจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว เพราะต้องมีพื้นฐานมาจากการตัดสินใจของชุมชน คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์คนในท้องถิ่น ดังนั้นความหมายหนึ่งของการทำค่ายจึงเป็นพื้นที่ร่วมกันระหว่างข้อมูลส่วนกลางกับคนในชุมชน ซึ่งจะคอยกระตุ้นให้ชาวบ้านและเยาวชนเองทำหน้าที่พลเมืองที่มีคุณค่าต่อส่วนรวม

จะเห็นได้ว่าการจัดค่ายอาสาของกลุ่มนักศึกษาตามพื้นที่ต่างๆ ในชุมชนนั้น เป็นส่วนสำคัญที่จะบูรณาการร่วมกันพัฒนาสังคม ประชาชนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ระหว่างภาครัฐในการรับฟังความคิดเห็นและการตัดสินใจของคนในพื้นที่ โดยคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและความเป็นอัตลักษณ์ในชุมชนนั้นๆ อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน โดย เหรียญชัย จันทร์สุภาเสน

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ความเข้าใจ  ระคาย  เครือข่ายต้านน้ำเมา  สนามหลวง  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  จังหวัดนครสวรรค์  ไหม้เกรียมแสงแดด  วัฒนธรรมไทย-จีน  รังแก  วัยรุ่นตั้งครรภ์  ทฤษฎีพัฒนาการเด็ก  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth งดเหล้าเข้าพรรษา โชคดี รณรงค์ โชคดีที่ยังไปไม่ถึงร้านเหล้า  เชื้อไวรัสกลุ่มที่อยู่ในลำไส้คน  ยืดเหยียด  บ้านสายสัมพันธ์  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth SE Magazine กรกฎาคม กันยายน นิตยสาร กิจการเพื่อสังคม  แผนโบราณ  ปฐมวัยรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศ  นพ.ประเวศ วะสี  การลดใช้พลังงาน