เตรียมให้เกรดขนม A B C ตามประโยชน์ที่ได้รับ

โดย
| |
อ่าน : 4,043

กรมอนามัยตัดเกรดขนม “เอ บี ซี” ตามค่าพลังงาน ว่าชนิดใดควรกินหรือไม่ควรกิน นักโภชนาการแนะ ศธ.ทำหลักสูตรความรู้โภชนาการในโรงเรียน หวังติดอาวุธทางปัญญาให้เด็กรู้จักเลือกอาหาร อาหารว่างที่เหมาะสม

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พบอาหารและขนมหน้าโรงเรียนขาดมาตรฐานความปลอดภัย โดยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบ พร้อมสุ่มตรวจสินค้าต้องสงสัยเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนหรือไม่ หากพบกระทำผิดเตรียมดำเนินคดีเข้มงวด ว่า ส่วนของ สธ.มีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดูแล แต่การส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหรือจับกุมทั่วประเทศเลยคงไม่ได้ เพราะไม่มีบุคลากรที่มากเพียงพอ ที่ผ่านมาจึงใช้วิธีอบรมเด็กนักเรียนและครู เป็น อย.น้อย ให้เกิดความตระหนักว่าอาหารชนิดใดควรรับประทาน ชนิดใดไม่ควรรับประทาน เรียกว่า อย.น้อย มีหน้าที่ดูว่าขนมชนิดไหนควรรับประทานโดยดูฉลากโภชนาการ และคอยแนะนำเด็กนักเรียนด้วยกัน เป็นต้น

นายสง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย กล่าวว่า นอกจากออกมาตรการควบคุมร้านค้าหน้าโรงเรียนแล้ว ต้องติดอาวุธทางปัญญาให้นักเรียนตระหนักถึงอาหาร อาหารว่างที่ดีมีประโยชน์ด้วย ซึ่งที่ผ่านมากรมอนามัย ได้ร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำโครงการโภชนาการสมวัย โดยเก็บรวบรวมอาหารว่างหน้าโรงเรียนมาตลอด 3 ปี และทำการแบ่งเกรดอาหารว่างเป็น เกรดเอ เกรดบี และเกรดซี ซึ่งมีคะแนนตามค่าโภชนาการว่า พลังงาน ไขมัน น้ำตาลควรได้รับปริมาณเท่าใดในแต่ละวัน ซึ่งเรื่องนี้ยอมรับว่าเด็กบางคนอาจไม่ค่อยใส่ใจในการอ่านฉลาก ดังนั้น ครูอาจารย์ ผู้ปกครองต้องช่วยกันให้พวกเขาหันมาอ่านฉลากก่อนซื้อ หรือก่อนรับประทาน

“เรื่องนี้ต้องร่วมกันทุกฝ่าย ทั้งโรงเรียน ผู้ปกครอง กระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องออกเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องคุณค่าของอาหารว่าง ขนมขบเคี้ยว วิธีการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ขณะที่โรงเรียนก็ควรมีนโยบายแจกอาหารว่างให้เด็กนักเรียนก่อนเลิกเรียน เช่น นมจืด เพราะเมื่อพวกเขาใช้พลังงานมาตลอดทั้งวัน พอเลิกเรียนก็จะรู้สึกหิว เห็นอะไรก็อยากรับประทานไปหมด ก่อนเลิกเรียนประมาณครึ่งชั่วโมง โรงเรียนควรแจกอาหารว่างเพื่อเป็นการผ่อนหนักเป็นเบา ลดความยากอาหารให้น้อยลง” นายสง่า กล่าว

ด้านนางวสุนธรี เสรีสุชาติ นักโภชนาการชำนาญการ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า การแบ่งเกรดอาหารว่าง ขนม เป็นเกรดเอ บี และซี นั้น สำนักโภชนาการได้ศึกษาและจัดแบ่งเป็นคะแนนตามสารอาหารที่ได้รับ ดังนี้ พลังงาน หากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 กิโลแคลอรีต่อ 1 หน่วยบริโภคจะเท่ากับ 2 คะแนน ตั้งแต่ 100-200 กิโลแคลอรีเท่ากับ 1 คะแนน และมากกว่า 200 กิโลแคลอรีขึ้นไปจะไม่ได้คะแนน

ไขมัน หากไม่เกิน 3 กรัมต่อหน่วยบริโภคจะได้ 2 คะแนน ตั้งแต่ 3-6 กรัมจะได้ 1 คะแนน และมากกว่า 6 กรัมไม่ได้คะแนน

น้ำตาล หากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 กรัมจะได้ 2 คะแนน ตั้งแต่ 6-12 กรัมจะได้ 1 คะแนน และมากกว่า 12 กรัมจะไม่ได้คะแนน

โซเดียม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 กรัมต่อหน่วยบริโภคจะได้ 2 คะแนน ตั้งแต่ 120-240 กรัมจะได้ 1 คะแนน และมากกว่า 240 กรัมจะไม่ได้คะแนน

ทั้งนี้ ในการจัดเกรดนั้นหากคะแนนรวมทั้งหมดอยู่ที่ 8-10 คะแนนคือเกรดเอ อยู่ที่ 5-7 คะแนน คือเกรดบี และต่ำกว่า 4 คะแนน คือเกรดซี ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถออกนโยบายแบ่งฉลากเป็นสีขนมว่า สีเขียว ควรรับประทาน สีแดง ไม่ควรรับประทาน เนื่องจากยังติดปัญหาด้านธุรกิจ ดังนั้น ควรแนะนำเด็กนักเรียนให้หันมาอ่านฉลาก ซึ่งข้อควรระวังคือ แม้ขนมที่อยู่ในกลุ่มเกรดเอ ก็ยังไม่ควรทานเกินวันละ 1 ซอง และควรรับประทานพวกผลไม้ร่วมด้วย จึงจะดีที่สุด

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ astv ผู้จัดการออนไลน์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม