กรมสุขภาพจิตย้ำ ‘ซึมเศร้า’ รักษาได้

| |
อ่าน : 5,198

กรมสุขภาพจิต ย้ำ ซึมเศร้ารักษาได้ ตั้งเป้า ภายใน 5 ปี คนไทยจิตแจ่มใสใจเป็นสุข

กรมสุขภาพจิตย้ำ ‘ซึมเศร้า’ รักษาได้ thaihealth

จากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผอ.รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ ในหัวข้อ "โรคซึมเศร้า...ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่แห่งมวลมนุษยชาติ” : การแก้ไขปัญหาความสูญเสียอันเนื่องมาจากโรคซึมเศร้าและผลการดำเนินงานใน ระบบการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าของไทย

โดยกล่าวว่า โรคซึมเศร้าเป็นโรคเรื้อรังและพบได้บ่อยใน ทุกเพศทุกวัย ประมาณ 350 ล้านคนทั่วโลก โดยมีความชุก อยู่ที่ ร้อยละ 2-10 ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย ทั้งนี้ WHO, Harvard school of public health, World bank ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2563 โรคซึมเศร้าจะก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพเป็นอันดับ 2 ขณะที่ประเทศไทย โรคซึมเศร้าเป็นอันดับที่ 3 ในผู้หญิง รองจากโรคเบาหวานและหลอดเลือดในสมอง และเป็นอันดับ 8 ในผู้ชาย

อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่า โรคซึมเศร้าสามารถรักษาได้ โดยในปี พ.ศ.2563 กรมสุขภาพจิตได้ตั้งเป้าหมายให้คนไทยจิตแจ่มใสใจเป็นสุข ด้วยการดำเนินงานตามระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า (ค้นหา ประเมิน วินิจฉัย รักษา เฝ้าระวัง) ทีได้มาตรฐาน บูรณาการแผนการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้ากับระบบสุขภาพอำเภอ พัฒนาระบบสุขภาพ และการบริการตามกลุ่มวัย โดยการทำงานในรูปแบบของเครือข่ายบริการในพื้นที่ พบว่า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการมากขึ้น จาก ร้อยละ 34 ในปี 2557 เป็น ร้อยละ 38 ในครึ่งปี 2558 โดย ในปี 2557 ได้มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงถึง 12 ล้านคน พบมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 6 ล้านคน มีอาการ 1.5 ล้านคน มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย 6 แสนคน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า 5 แสนคน และมีอาการกลับเป็นซ้ำ 800 คน ที่สำคัญ ผู้ที่เข้าสู่ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า มีการฆ่าตัวตายสำเร็จ เพียง 2 คน ซึ่งสะท้อนได้ว่า ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าที่เราใช้ในประเทศไทยมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการฆ่าตัวตายได้ การแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า จึงมุ่งไปที่การเข้าถึงบริการ มีการส่งเสริมสร้างความเข้าใจ ลดอคติ และป้องกันไม่ให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่หรือเมื่อป่วยแล้วต้องได้รับการรักษา อย่างถูกต้องได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการเจ็บป่วยให้สั้นที่สุด ป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ลดอัตราการฆ่าตัวตาย ผอ.รพ.พระศรีมหาโพธิ์ กล่าว

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม