เปิดตัว “Gen A” เยาวชนต้นแบบหัวใจอาสา ปีที่ 4

| |
อ่าน : 5,603

สสส. ผนึกกำลัง มูลนิธิธรรมดี ปลุกเด็กไทยเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ “Gen A” ปั้น 28 โครงการจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ ชิงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ และทุนการศึกษา

เปิดตัว “Gen A” เยาวชนต้นแบบหัวใจอาสา ปีที่ 4 thaihealth

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เปิดตัวโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 ปี 4 ภายใต้แนวคิด Gen A “รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการ Active Citizen เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะและศักยภาพของตัวเองสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม โดยหวังให้เป็นเวทีปลุกพลังเยาวชนคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับจุดประกายให้ทุกคนเกิดความกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ และต่อยอดพัฒนาเป็นเครือข่ายอาสาทำดีสู่วงกว้าง

รศ.ดร.วิลาสินี  อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ โดยมีพันธมิตรร่วมงานกว่า 15 องค์กร  สถาบันการศึกษากว่า 55 สถาบัน และมีเยาวชนเข้าร่วมสร้างสรรค์โครงการกว่า 5,000 คน ซึ่งมีโครงการอยู่ทั่วประเทศ และเป็นโครงการที่หลากหลายทั้งการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ การร่วมสร้างชุมชนด้วยแนวเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ เป็นต้น

เปิดตัว “Gen A” เยาวชนต้นแบบหัวใจอาสา ปีที่ 4 thaihealth

ด้าน ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี เปิดเผยว่า จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา มีเยาวชนในโครงการกว่า 200 คนลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีด้านงานจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆ รวม 33 โครงการทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันโครงการเหล่านี้ยังได้ดำเนินต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น สำหรับปีนี้มีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมสร้างสรรค์โครงการจิตอาสาเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนสังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้โครงการ Gen A มุ่งหวังที่จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีหัวใจอาสา (Active Heart) ใฝ่เรียนรู้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง (Active Mind) และกล้าคิดกล้าลงมือทำเพื่อประโยชน์ของสังคม (Active Citizen) พร้อมจะเป็นพลังสร้างสิ่งที่ดีงามแก่สังคมสืบไป สำหรับในปีนี้มีเยาวชนจากหลากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกรวม 28 โครงการ อาทิ โครงการ สร้างฝัน…สู่ความสำเร็จ เยาวชนกลุ่มนักเต้น บี-บอย หัวใจอาสา จากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โครงการ รวมพลังคนพิการ หัวใจจิตอาสา สร้างความสุข สู่สังคมไทย จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยทั้ง 28 ทีม ต้องลงพื้นที่จริงอีกเป็นเวลา 4 เดือนตั้งแต่เดือน ก.ค.- ต.ค. เพื่อปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่เป็นการช่วยสร้างมิติใหม่แห่งการส่งต่อความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และจะตัดสินสุดยอดโครงการจิตอาสาต้นแบบประจำปี 2558 ในเดือนต.ค.นี้ โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนในการทำโครงการรวมกว่า 200,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีนานาชาติต่อไป

เปิดตัว “Gen A” เยาวชนต้นแบบหัวใจอาสา ปีที่ 4 thaihealth

นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด กล่าวว่า พลังจิตอาสาของเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ทางบริษัทจึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะสามารถสร้างค่านิยม เก่ง ดี มีจิตสาธารณะ ให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทย

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการก่อการดีนี้ได้ ทาง www.facebook.com/dodclub  และสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Active Citizen ได้ที่ www.facebook.com/ThailandActiveCitizen

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม