เผยครอบครัวไทยอ่อนแอ ความรุนแรง-หย่าร้างเพิ่ม

| |
อ่าน : 5,999

สำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว  เผยสถาบันครอบครัวอ่อนแอลง การหย่าร้างเพิ่มขึ้น ความรุนแรงในครอบครัวที่ยังเป็นปัญหาอยู่ขณะนี้มาจากเรื่องทัศนคติ การลอกเลียนแบบ มีค่านิยมที่ผิดๆ ชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา แบ่งฝักแบ่งฝ่าย

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว กล่าวว่า กระทรวงฯ มีการรณรงค์ให้ทุกวันเป็นวันของครอบครัว ซึ่งผลงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวข้องกับการทำงานให้ครอบครัวเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหามากกว่าป้องกันปัญหา ทั้งนี้การนำงานวิจัยมาใช้เตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ต้องมีการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่น การฝึกอบรมไอทีให้กับสตรีในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม การเตรียมพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

“การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะทำให้เกิดครอบครัวต่างวัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนแรงงานวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล ดังนั้นความเข้มแข็งของครอบครัวจะเป็นไปในลักษณะใด และประเด็นที่มีความสำคัญมาก คือ จำนวนประชากร ประเทศไทยต้องการประชากรมากขึ้น แต่อัตราการเกิดน้อยลง เด็กที่เกิดส่วนหนึ่งมาจากแม่ที่ท้องไม่พร้อม นอกจากนี้จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้น ดังนั้นในอนาคตควรมีนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนมีลูก ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง การหย่าร้างเพิ่มขึ้น ความรุนแรงในครอบครัวที่ยังเป็นปัญหาอยู่ขณะนี้มาจากเรื่องทัศนคติ การลอกเลียนแบบ มีค่านิยมที่ผิดๆ ชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา แบ่งฝักแบ่งฝ่าย และผลงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ที่เชื่อถือได้ในอนาคตโดยจะสามารถนำไปใช้ได้ในวงกว้าง” นายสมชาย กล่าว

ด้าน พ.ญ.พรรณพิมล วิปุลากร เลขาธิการสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้กฎหมายด้านครอบครัว มี 3 รูปแบบ คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิบางอย่างสำหรับครอบครัว เช่น การจดทะเบียนสมรส การแจ้งเกิด กฎหมายที่เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว เช่น กฎหมายเด็ก กฎหมายผู้สูงอายุ ฯลฯ และกฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวโดยตรง คือ กฎหมายความรุนแรงในครอบครัว อย่างไรก็ตาม กฎหมายครอบครัวยังมีหลายประเด็นที่ต้องถกเถียงอภิปราย ดังนั้น การพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมครอบครัวต้องมีสภาพการทำงานที่เอื้อต่อครอบครัว การจัดบริการสำหรับครอบครัวและเด็กโดยตรง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม