แนะนำนักท่องเที่ยวไปเกาหลีปฏิบัติตัว 6 ข้อ

| |
อ่าน : 5,184

ออกประกาศแนะนำนักท่องเที่ยวไปเกาหลีปฏิบัติตัว 6 ข้อ

แนะนำนักท่องเที่ยวไปเกาหลีปฏิบัติตัว 6 ข้อ thaihealth

วันที่ 16 มิถุนายน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคเมอร์สในเกาหลีใต้ นอกจากการเตรียมพร้อมทางการแพทย์แล้ว คร.ยังหารือร่วมกับธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมต่างๆ อาทิ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว สมาคมมัคคุเทศก์ ตัวแทนสำนักจุฬาราชมนตรี ฯลฯ เพื่อหารือร่วมกัน

เนื่องจากการเฝ้าระวังการระบาดของโรคยังพบอย่างต่อเนื่อง แม้จะยังไม่ลุกลามมาไทย แต่ต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และกลุ่มนักท่องเที่ยว นักธุรกิจที่เดินทางไปมาในประเทศแถบตะวันออกกลางและสาธารณรัฐเกาหลี

นพ.โสภณ กล่าวอีกว่า โรคนี้สามารถแพร่กระจายผ่านละอองฝอยน้ำมูก น้ำลาย จากการไอ จาม คร.จึงออกประกาศกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เรื่อง โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ฉบับที่ 2 โดยออกเป็นคำแนะนำสำหรับผู้เดินทาง/นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรค ว่า สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการป่วยรุนแรง ได้แก่ผู้มีโรคประจำตัว ผู้ป่วยเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง โรคไตวาย หรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ผู้สูงอายุ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง

ส่วนผู้เดินทางทั่วไป ควรปฏิบัติตน ดังนี้

1.หากไม่จำเป็น ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานพยาบาลในช่วงที่มีการระบาดของโรค

2.หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ หรือผู้มีอาการไอ จาม

3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปหรือสัมผัสฟาร์มสัตว์ หรือสัตว์ป่าต่างๆ หรือดื่มน้ำนมดิบ โดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะน้ำนมอูฐ ซึ่งอาจเป็นแหล่งรังโรคของเชื้อได้

4.ปฏิบัติตามสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ด้วยน้ำสบู่บ่อยๆ

5.ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ เมื่อไอ หรือจามควรใช้กระดาษชำระปิดปากและจมูกทุกครั้ง สวมหน้ากากอนามัยกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ควรไอหรือจามลงบนเสื้อผ้าบริเวณแขน ไม่ควรจามรดมือและรีบพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

6. หลังจากกลับจากการเดินทางหากภายใน14 วันมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก ให้รีบพบแพทย์ทันที

 

 

ที่มา :  มติชนออนไลน์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม