สสค.จัดอบรมครูเติมความรู้และประสบการณ์

โดย
| |
อ่าน : 2,525

สสค.จัดอบรมครูเติมความรู้และประสบการณ์ thaihealth

สสค.ชวน 5 จังหวัดในเครือข่ายจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้จัดอบรมครูมิติใหม่ จากครูผู้จัดการเรียนการสอนให้เป็นครูนักบริหารจัดการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ สอดคล้องโจทย์ความต้องการพัฒนาครู

13 มิ.ย. 58 ณ โรงแรมทีเค.พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับเครือข่ายครูในกลุ่มจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ สุราษฏร์ธานี นครราชสีมา น่านและอำนาจเจริญ จัดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาครูระดับจังหวัดและการเติมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาครู ภายใต้โครงการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2558

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค.ในฐานะประธานกล่าวว่า การเรียนการในปัจจุบันยังเป็นการสอนโดยเอาความรู้ของผู้สอนเป็นที่ตั้ง ซึ่งมักเป็นความรู้ในอดีต จึงไม่น่าช่วยให้เด็กเยาวชนเอาตัวรอดได้ในอนาคต การสอนในปัจจุบันจึงต้องสสค.จัดอบรมครูเติมความรู้และประสบการณ์ thaihealthทำให้เด็กมีความสามารถและทักษะในการเรียนรู้ หัวใจในการพัฒนาครูรูปแบบใหม่จึงต้องเน้นทักษะในการเรียนรู้ที่จะสอนของครู ไม่ใช่ทักษะทางเทคนิคเท่านั้น นอกจากนี้ครูยังต้องอาศัยความรักความใส่ใจในการพัฒนาเด็กด้วย

“จังหวัดจึงควรเป็นผู้กำหนดอนาคต และความต้องการการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด โดยมี “กลไลกลาง” ประสานความร่วมมือ กระตุ้นให้เกิดเวทีที่ไม่เป็นทางการพูดคุยกันในฐานะคนในจังหวัด ซึ่งเป็นวิธีบริหารจัดการการศึกษารูปแบบใหม่ ในลักษณะทีมงานจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่ง สสค.มีเครือข่ายอยู่ 10 จังหวัดทั่วประเทศ ก็เชื่อว่าจะทำให้ขับเคลื่อนการศึกษาที่เร็วขึ้น”

ผู้จัดการ สสค.ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า “สิ่งที่สสค.เชื่อก็คือ แทนที่จะรอวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศ และต่างประเทศอยู่เพียงฝ่ายเดียว จังหวัดสามารถเป็นผู้เริ่มในการคิดโจทย์พัฒนาครูของตนเอง ซึ่งเป็นความต้องการจากคนในจังหวัด ฉะนั้นต้องมีการวางระบบบริหารจัดการที่จะอย่างไรให้ครูในจังหวัดก้าวหน้าได้จริง เพราะบทบาทของครูในปัจจุบันจะเปลี่ยนจากผู้จัดการสอนเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้”

 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม