เดินหน้าคัดกรอง ‘มะเร็งช่องปาก’ ระดับชุมชน

| |
อ่าน : 5,597

กรมอนามัยจับมือภาคี เดินหน้าคัดกรองมะเร็งช่องปาก ระดับชุมชน

เดินหน้าคัดกรอง ‘มะเร็งช่องปาก’ ระดับชุมชน thaihealth

ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังพิธี ลงนามความตกลงร่วมกันในการคัดกรอง รอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากเชิงรุกในชุมชน ระหว่างกรมอนามัย แผนงานวิชาชีพทันตแพทย์ในการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลโพนทอง โรงพยาบาลจตุรพักตร พิมาน โรงพยาบาลหนองพอก และโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ว่า กรมอนามัยได้ร่วมกับแผนงานวิชาชีพทันตแพทย์ในการดำเนินการควบคุม ยาสูบ และจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการ คัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากเชิงรุกใน ชุมชน เพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งช่องปากใน ระยะแรกให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จำนวน 55,000 คน นำร่องในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอโพนทอง อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอหนองพอก และอำเภอพนมไพร เพื่อตรวจหารอยโรคขั้นต้นของมะเร็ง ช่องปาก ได้แก่ รอยโรคสีแดง รอยโรคสีขาว แผลเรื้อรัง ก้อนหรือไตแข็ง ที่ไม่หายภายใน 2-3 สัปดาห์ บริเวณที่ตรวจคือ ริมฝีปาก ลิ้น โดยเฉพาะด้านข้างลิ้น พื้นช่องปากใต้ลิ้น เพดานปาก กระพุ้งแก้ม และเหงือก นอกจากนี้ ยังอาจสังเกตอาการอื่นๆ ได้แก่ กลืนลำบาก อาการ แสบร้อนในปากโดยที่ไม่ได้เป็นแผลร้อนใน อาการชาในปาก ฟันปลอมที่เคยใส่ได้พอดีกลับใส่ไม่ได้ เสียงแหบ หากมีอาการเหล่านี้ให้ไปพบแพทย์หรือทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจเพิ่มเติมให้ละเอียด

"ก่อนการดำเนินงานโครงการ คัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากเชิงรุก ในชุมชนนั้นทันตแพทย์ ทันตาภิบาล และอสม. จะได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ คัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก การให้ คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย การแนะนำผู้ป่วยให้เลิกพฤติกรรมเสี่ยงของมะเร็งช่องปาก ทำการพัฒนารูปแบบระบบส่งต่อผู้ป่วยภายในจังหวัด และการรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนไปรับการคัดกรอง ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของมะเร็งช่องปาก ควรไป พบทันตแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองรอย โรคก่อนมะเร็งช่องปากปีละครั้ง"

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม