คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย-ลาว

| |
อ่าน : 3,510

คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย-ลาว ขยายฐานการเรียนรู้สู่อาเซียน

คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย-ลาว thaihealth

ด้วย "คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย - ลาว" ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ไทยนำหน่วยงานในสังกัด และพันธมิตรอย่างสำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี (สสวท.) ขยายฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกสู่ภูมิภาคอาเซียนเป็นครั้งแรก

โดยรวบรวมนิทรรศการและกิจกรรม ต่าง ๆ ไปจัดแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

ดร.พิเชฐ ดุรงคเว โรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของประเทศไทย บอกว่า คาราวานวิทย์ ไทย-ลาวครั้งนี้ เป็น  1 ใน 14 โครงการความร่วม มือระหว่างกระทรวงวิทยา ศาสตร์ของไทย และ สปป.ลาว โดยเน้นสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ กับเยาวชนในอาเซียน และถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปูทางให้กับนักวิทยาศาสตร์ของทั้งสองประเทศ ได้ทำงานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อไปในอนาคตคาราวานวิทยาศาสตร์ไทย-ลาว thaihealth

ด้าน ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว บอกว่า กระทรวงวิทย์ของ สปป.ลาวเพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ฯ พอสมควร และเยาวชน ก็เริ่มมีความสนใจและตระหนักในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น

ซึ่งเรื่องการสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนนี้เอง ถือเป็น  1 ใน 6 ด้านหลักของแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สปป.ลาว นอกเหนือไปจากแผนการจัดตั้งกลไกและการทำนิติกรรมด้านวิทยาศาสตร์ฯ ให้ดีขึ้นมีการพัฒนาบุคลากรรองรับ มีการนำวิทยาศาสตร์ฯ ไปใช้ในการสร้างสินค้ารองรับการเปิดเออีซี และใช้ในการให้บริการสังคม รวมถึงมีการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ

สำหรับนิทรรศการที่หน่วยงานต่าง ๆ นำไปจัดแสดงให้เยาวชนลาวได้ชมนั้น รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ บอกว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.) ซึ่งเป็น หน่วยงานหลักได้นำนิทรรศการ "Basic Science and Taxidermy" มาจัดแสดงเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานด้านวิทยา ศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นกลศาสตร์ มวล พลังงาน การเคลื่อนที่ ไฟฟ้า แม่เหล็กหรือความรู้เรื่องแสง เสียงและสัตว์สตัฟฟ์ในท่าทางที่เป็นธรรมชาติต่าง ๆ

นอกจากนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ง ชาติ (สดร.) จัดแสดงนิทรรศการและโชว์ชิ้น ส่วนอุกกาบาตของจริงที่นำมาจากอาร์เจนตินา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สาธิตการปลูกพืชปลอด สารพิษ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สร้างฐานการทดลอง เม็ดโฟมเต้นระบำ แสดงความรู้เรื่องคลื่นเสียง ท่อถ่วงเวลา ขดลวดหมุนได้ ชุดทดลองปืนอัดอากาศ เส้นแรงแม่เหล็ก ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานอันจะนำไปสู่การผลิตแสงซินโครตรอนต่อไป

 

 

 ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม