จ.นราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 3,587

จ.นราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชน thaihealth

จังหวัดนราธิวาสจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาวิจัยทักษะชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน" เพื่อนำทุนและศักยภาพของชุมชน วางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่รือเสาะ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ กล่าวว่า ในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับเทศบาลตำบลรือเสาะ ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาวิจัยทักษะชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วนแก่แกนนำในพื้นที่ 3 แห่ง คือ ศูนย์จัดการเครือข่ายตะปอเยาะ ศูนย์จัดการเครือข่ายรือเสาะ และศูนย์จัดการเครือข่ายแว้ง ที่ศาลาอุปการประชากร สวนกาญจนาภิเษกอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทักษะในการวิจัย รวมถึงพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชน โดยใช้เครื่องมือ RECAP สามารถกำหนดแนวทางการวิจัยชุมชน ซึ่งจะได้นำไปขยายผลในชุมชนของตนเองและสร้างเครือข่าย

จ.นราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชน thaihealthจ.นราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชน thaihealth

"...การจัดกิจกรรมเวทีในการวิจัยชุมชนที่เทศบาลตำบลรือเสาะ เป็นโอกาสที่ดีที่เทศบาลตำบลรือเสาะจะได้รู้ตนเอง รู้ทุนและศักยภาพ เพื่อนำทุนและศักยภาพข้อมูลที่ได้ค้นหาจากการวิจัยชุมชน นำไปสู่การที่จะเข้าใจว่าการพัฒนาเมืองรือเสาะไปไหนทิศทางไหนในอนาคตต่อไป และนำการพัฒนาดังกล่าวแก้ปัญหาอย่างตรงจุด..."

สำหรับการประชุมปฏิบัติการฯ สืบเนื่องจาก สสส. สำนัก 3 ได้สนับสนุนงบประมาณให้ท้องถิ่น เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข้ง ประชาชนมีความสุขต่อไป

         

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ โดย พิชญานันท์ เทพรักษ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม