ม.เอกชน ปลุกจิตอาสาพัฒนาชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 6,872

ม.เอกชน-สสส.ปลุกจิตอาสาพัฒนาชุมชนชู 4 แนวทางนำการเปลี่ยนแปลงประเทศได้

ม.เอกชน ปลุกจิตอาสาพัฒนาชุมชน thaihealth

9 มิ.ย. 58 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดงานโครงการพลังเครือข่าย นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 16 สถาบัน เข้าร่วม เพื่อปลุกพลังนักศึกษาในการทำกิจกรรมจิตอาสาด้านพัฒนาชุมชนและการดูแลสุขภาวะ โดยผู้นำนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ได้กล่าวคำปฏิญญาร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนไทย สังคมไทย ให้ยั่งยืน "รวมพลังเครือข่ายนักศึกษารวมประชาสร้างสรรค์สังคมใหม่ สถาบันเอกชนร่วมใจ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ยั่งยืน"

ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่าสังคมไทยกำลังเผชิญปัญญารอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากชุมชน ที่นักศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตและเป็นการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้ดีขึ้น เป็นการทำลายกำแพงแห่งการเรียนรู้ ไม่ใช่เรียนอยู่ในชั้นเรียนเท่านั้น แตได้ลงพื้นที่จริงในชุมชน พร้อมสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส.กล่าวว่า เยาวชน คนรุ่นใหม่ เป็นวัยที่มีพลัง มีความคิดสร้างสรรค์ มีศักยภาพ หากเปิดโอกาส และมีพื้นที่ให้พวกเขาได้เรียนรู้ แสดงออก ลงมือปฏิบัติ จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ซึ่งก่อนหน้านี้ สสส.ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดตัวโครงการ "ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย Inspiring Thailand" ซึ่งโครงการนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย ที่ช่วนสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ปฏิบัติได้จริง โดยมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 1.การระดมภาคีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม 2.สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศไทย 3.สร้างผู้นำรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศ 4.สร้างค่านิยมคนไทยรุ่นใหม่ที่เป็นคนตื่นตัวและลงมือทำเพื่อส่วนรวม (Active citizen) ดังนั้น พลังของนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาเอกชน แม้เป็นเพียงกลุ่มคนตัวเล็กๆ แต่ก็ถือเป็นกำลังสำคัญในการลุกขึ้นมาเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงประเทศได้.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม