ม.เอกชน ปลุกจิตอาสาพัฒนาชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 5,451

ม.เอกชน-สสส.ปลุกจิตอาสาพัฒนาชุมชนชู 4 แนวทางนำการเปลี่ยนแปลงประเทศได้

ม.เอกชน ปลุกจิตอาสาพัฒนาชุมชน thaihealth

9 มิ.ย. 58 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดงานโครงการพลังเครือข่าย นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 16 สถาบัน เข้าร่วม เพื่อปลุกพลังนักศึกษาในการทำกิจกรรมจิตอาสาด้านพัฒนาชุมชนและการดูแลสุขภาวะ โดยผู้นำนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ได้กล่าวคำปฏิญญาร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนไทย สังคมไทย ให้ยั่งยืน "รวมพลังเครือข่ายนักศึกษารวมประชาสร้างสรรค์สังคมใหม่ สถาบันเอกชนร่วมใจ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ยั่งยืน"

ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่าสังคมไทยกำลังเผชิญปัญญารอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากชุมชน ที่นักศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตและเป็นการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้ดีขึ้น เป็นการทำลายกำแพงแห่งการเรียนรู้ ไม่ใช่เรียนอยู่ในชั้นเรียนเท่านั้น แตได้ลงพื้นที่จริงในชุมชน พร้อมสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส.กล่าวว่า เยาวชน คนรุ่นใหม่ เป็นวัยที่มีพลัง มีความคิดสร้างสรรค์ มีศักยภาพ หากเปิดโอกาส และมีพื้นที่ให้พวกเขาได้เรียนรู้ แสดงออก ลงมือปฏิบัติ จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ซึ่งก่อนหน้านี้ สสส.ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดตัวโครงการ "ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย Inspiring Thailand" ซึ่งโครงการนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย ที่ช่วนสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ปฏิบัติได้จริง โดยมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 1.การระดมภาคีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม 2.สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศไทย 3.สร้างผู้นำรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศ 4.สร้างค่านิยมคนไทยรุ่นใหม่ที่เป็นคนตื่นตัวและลงมือทำเพื่อส่วนรวม (Active citizen) ดังนั้น พลังของนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาเอกชน แม้เป็นเพียงกลุ่มคนตัวเล็กๆ แต่ก็ถือเป็นกำลังสำคัญในการลุกขึ้นมาเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงประเทศได้.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม