องค์การเภสัชฯ จับมือเครือข่ายช่วยผู้ติดบุหรี่

| |
อ่าน : 4,947

องค์การเภสัชกรรม ร่วมมือกับ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พัฒนายาเลิกสูบบุหรี่ ได้แก่ ยาเม็ดอมสารสกัดสมุนไพรหญ้าดอกขาว และยาเม็ด Cytisine

องค์การเภสัชฯ จับมือเครือข่ายช่วยผู้ติดบุหรี่ thaihealth

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า การสูบบุหรี่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ถึง 11.3 ล้านคน และเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น องค์การเภสัชกรรมจึงร่วมมือกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)พัฒนายาเลิกสูบบุหรี่ ได้แก่ ยาเม็ดอมสารสกัดสมุนไพรหญ้าดอกขาว และยาเม็ด Cytisine

สำหรับประเทศไทย ยาเลิกสูบบุหรี่ที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติมี 2 รายการคือ ยาเม็ด Nortriptyline hydrochloride ซึ่งมีอาการไม่พึง ประสงค์ที่พบได้บ่อย ได้แก่ อาการง่วงซึม ปากแห้ง ตาพร่า และมือสั่น และยาชง สมุนไพรหญ้าดอกขาว โดยองค์การเภสัชกรรมกำลังดำเนินการพัฒนายาเม็ด อมสารสกัดสมุนไพรหญ้าดอกขาว ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ได้สะดวกกว่ารูปแบบ เดิมที่เป็นชาชง และกำลังพัฒนายาเม็ด Cytisine ซึ่งเป็นสารที่สกัดได้จากพืช และมีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศ แถบยุโรปตะวันออกมานานกว่า 50 ปีแล้ว โดยมีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลไม่น้อยกว่านิโคตินทดแทน (Nicotine replacement therapy), Bupropion hydrochloride และ Varenicline tartrate

ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมมีแผน ในการศึกษาทางคลินิกของยาเม็ดอมสาร สกัดสมุนไพรหญ้าดอกขาวและยาเม็ด Cytisine ในเร็วนี้ๆ ซึ่งการศึกษาทางคลินิกจะเป็นการพิสูจน์ถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเลิกสูบบุหรี่ และยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้ยา คาดว่าจะสามารถผ่านการขึ้นทะเบียนได้ภายใน 2 ปี เมื่อองค์การฯสามารถผลิตออกมาสู่ท้องตลาดแล้ว จะทำให้ค่าใช้จ่ายมีราคาถูกลง ลดการนำเข้ายาจาก ต่างประเทศ อันจะส่งผลให้ผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ สามารถเข้าถึงยาเลิกสูบบุหรี่ได้มากขึ้น มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดอัตราการเกิดโรค มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป

 

         

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม