หนุนขยายพื้นที่ปลอดภาชนะโฟม

โดย
| |
อ่าน : 4,950

หนุนขยายพื้นที่ปลอดภาชนะโฟม thaihealth

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้านโยบายรณรงค์พื้นที่ปลอดโฟม 100% จำนวน 9,492 แห่งทั่วประเทศ พร้อมขยายให้ครอบคลุมในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายรณรงค์ลด-ละ-เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยมียุทธศาสตร์การทำงานดังนี้ 1.ให้ร้านอาหารทุกแห่งในกรมทุกกรมของกระทรวงฯ ต้องไม่มีการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเด็ดขาด ถ้าต้องห่อกลับ ต้องใช้กล่องที่ทำจากธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย กล่องกระดาษหรือกล่องพลาสติกชีวภาพ และขยายไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทั่วประเทศด้วย 2. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ เช่น ชานอ้อยผสมเยื่อไผ่มันสำปะหลังซึ่งย่อยสลายตามธรรมชาติได้ในเวลา 45 วัน ต่างจากโฟมที่ใช้เวลาย่อยสลายถึง 1,000 ปี และทดแทนด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และ 3.ให้บุคลากรปฏิเสธหรือไม่ซื้ออาหารจากร้านที่ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร

นพ.พรเทพ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้ลงนามความมือกับภาคเอกชนให้เป็นพื้นที่ปลอดโฟม โดยจากการประเมินผลพบว่ามีหน่วยงานที่ปลอดการใช้โฟมร้อยละ 100 เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ถึง 9,492 แห่ง เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 แห่ง โรงพยาบาล 44 แห่ง เทศบาล 3 แห่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง) เป็นต้น อีกทั้งกรมอนามัยยังได้ออกคำแนะนำแนวทางการณรงค์ให้ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามต่อไป โดยระบุว่า 1.ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60 องศาเซลเซียส และไม่ใช้บรรจุอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง 2. สนับสนุน ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ หรือ ภาชนะที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติและ 3.กรมอนามัยทำหน้าที่ประสานงาน สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการรณรงค์ฯ และในปี 2559 จะขยายให้ครอบคลุมในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ชุมชน จังหวัดปลอดโฟม ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อและตลาดสด

 

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม