ชมนิทรรศการ “เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม”

โดย
| |
อ่าน : 6,661

เชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่ 

ชมนิทรรศการ “เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม” thaihealthชมนิทรรศการ “เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม” thaihealth

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม(University Network for Change : UNC)  โดยมีผลงานของนักศึกษาจาก 14 คณะ 11 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่ ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน  2558 ที่บริเวณชั้น 3 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ(สสส.) 

สำหรับผลงานของนักศึกษา อาทิ ผลงาน“Will share” จากคณะมัฑณศิลป์ มหาวิทยาลัย  ศิลปากร ผลงาน “(IM)PORTFOLIO พอร์ทโฟลิโอข้ามชาติ” จากคณะศิลปะและการออกแบบ ม.รังสิต ผลงาน“ท่าเปลี่ยน” จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ผลงาน“No Coal Save Krabi” จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น

ชมนิทรรศการ “เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม” thaihealthชมนิทรรศการ “เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม” thaihealthชมนิทรรศการ “เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม” thaihealth

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและผลงานเยาวชนได้ที่ โซเชี่ยลมีเดีย  Facebook : ThailandAcitveCitiZen Facebook : University Network for Change : UNC  Facebook :  มูลนิธิสยามกัมมาจล และ www.scbfoundation.com

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม