“จิตวิญญาณใหม่” สร้างสุขจากภายใน

| |
อ่าน : 12,019

“จิตวิญญาณใหม่” สร้างสุขจากภายใน	 thaihealth

ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของสังคม ทั้งสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกพัฒนาแบบก้าวกระโดด แม้กระทั่งตัวเราเองที่ยังคงดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ จนลืมแม้แต่การสำรวจตนเองและคนรอบข้างว่าแท้จริงแล้วเราเองก็สามารถหยุดความเร่งรีบเหล่านั้น เพียงแค่มีเวลาสักนิดในการสำรวจ ใคร่ครวญตนเอง และหันมาใส่ใจคนรอบข้างให้มากขึ้น

“โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาและเครือข่ายจิตวิญญาณใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนได้ใคร่ครวญกับชีวิตตนเองมากยิ่งขึ้น สังเกตได้จากการดำเนินชีวิตปัจจุบันที่เป็นไปอย่างเร่งรีบ จนหลงลืมที่จะมองและใส่ใจคนรอบข้าง ทุกอย่างมักจะเอาตนเองเป็นที่ตั้ง หากมีโครงการหรือกิจกรรมที่ทำให้คนเกิดมุมมองในเชิงบวกคงเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อย โดยคำว่า “จิตวิญญาณใหม่” คือสภาวะที่เปลี่ยนจากความไม่รู้ ให้เกิดความรู้ นั่นคือการเปิดโลกทัศน์ของการมองโลกอีกหนึ่งมิติ” กิตติคุณ ภูคงคา ผู้จัดการโครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาและเครือข่ายจิตวิญญาณใหม่ บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการจัดโครงการ

“จิตวิญญาณใหม่” สร้างสุขจากภายใน	 thaihealthผู้จัดการโครงการฯ ยังได้บอกถึงหัวข้อกิจกรรมด้วยว่า ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.การศึกษาใหม่ คือเน้นการสร้างมิติระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ฉะนั้นผู้สอนจะต้องทำความเข้าใจผู้เรียน และรู้ว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างไร ใช้ความรักและความเมตตาของครูในการสอนซึ่งไม่เพียงแต่เนื้อหาด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบทเรียนด้านการดำเนินชีวิตในสังคมอีกด้วย 2.ศาสตร์ใหม่ คือ บูรณาการองค์ความรู้เข้าด้วยกัน โดยปราศจากการแบ่งแยก เช่น ศาสนากับวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำมาประยุกต์เข้าด้วยกันได้ เพื่อให้เกิดการมองโลกในองค์รวมอย่าลงตัว

3.จิตวิญญาณใหม่ ในหัวข้อนี้ จะทำให้เห็นว่า การดำเนินชีวิตของเราแต่ละคนไม่ได้ถูกแบ่งแยกออกจากกัน เพราะต่างคนยังต้องพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งเมื่อเรามองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกันจะทำให้เราสามารถเข้าใจมุมมองของเพื่อนมนุษย์มากขึ้น และ4.เศรษฐศาสตร์ใหม่ จากการสังเกตรูปแบบการตลาดจะเห็นได้ชัดว่า คนขายอยากได้กำไรสูงสุด คนซื้ออยากได้ของดีราคาถูก โดยไม่สนใจที่มาของการผลิตว่าเป็นอย่างไร จนกลายเป็นวงจรการตลาดที่เห็นแก่ตัว และส่งเสริมการตลาดแบบแข่งขัน ซึ่งเป็นโจทย์ที่โครงการพยายามสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ว่าจะทำอย่างไรให้พื้นที่ของตลาดมีมิติของความเอื้อเฟื้อแบ่งปันมากขึ้น

“ทุกหัวข้อที่กล่าวมาจะถูกจัดพิมพ์เป็นหนังสือและจัดเวทีเสวนา โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแสดงทัศนะให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และจัดกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนดไว้ และจัดเสวนาวงเล็กนอกสถานที่เพื่อสร้างเครือข่ายให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน และสุดท้ายคือการเวิร์คช็อปตามหัวข้อหนังสือ ซึ่งจัดกิจกรรมประมาณ 5 วัน โดยกระบวนการจะขึ้นอยู่กับหัวข้อนั้นๆ” กิตติคุณ เล่าให้ฟังถึงรูปแบบการดำเนินงาน“จิตวิญญาณใหม่” สร้างสุขจากภายใน	 thaihealth

กิตติคุณ เล่าถึงผลจากกิจกรรมแต่ละครั้งให้ฟังว่า จากการสังเกตผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเช่น ในหัวข้อการศึกษาใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนมากเป็นครู ก็จะนำเทคนิคจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไปใช้ในห้องเรียนและสะท้อนผลที่เกิดขึ้นผ่านกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่นหลังจากใช้เทคนิคกับเด็กนักเรียน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกใกล้ชิดกับผู้สอนมากขึ้น ได้เรียนกับครูแล้วมีความสุข บางคนเคยโดดเรียนก็หันมาให้ความสนใจกับการเรียนมากขึ้น

“โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาและเครือข่ายจิตวิญญาณใหม่ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว โดยมีหัวใจหลักคือการมองโลกให้กว้างขึ้นและใส่ใจคนรอบข้าง โดยในอนาคตจะดำเนินงาน โดยเน้นส่งเสริมให้เกิดผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เช่น ครูที่เป็นแบบอย่างต่อเยาวชน” ผู้จัดการโครงการกล่าวทิ้งท้าย

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาและเครือข่ายจิตวิญญาณใหม่ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/BeNewSpirit

 

 

เรื่องโดย แพรวพรรณ สุริวงศ์ Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจาก www.facebook.com/BeNewSpirit

 

          

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม