มรภ.อุบลเปิดศูนย์เยาวชน พัฒนาความรู้

โดย
| |
อ่าน : 3,087

ร่วมขับเคลื่อนการทำงานด้านเด็กและเยาวชน thaihealth

มรภ.อุบลเปิดศูนย์เยาวชน ขับเคลื่อนงานไปสู่การกำหนดทิศทางบูรณาการการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่พุทธสถานลานพอกมหาวิทยาลันราชภัฏอุบลราชธานนี ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อุบลราชธานี) จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านเด็กและเยาวชนในงานสภากาแฟ ภายใต้แนวคิด "อุบลราชธานีใส่ใจปัญหาเด็กและเยาวชน" ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานของ มรภ.อุบลราชธานีไปสู่การกำหนดทิศทางบูรณาการการทำงานด้านเด็กและเยาวชนร่วมกันทุกภาคส่วนจากการสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครบครัว สสส. โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 5 เขต เข้าร่วม

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานด้านเด็ก และเยาวชน จึงมีแนวคิดในการตั้งศูนย์ปฏิบัติการณ์ร่วมด้านเด็กและเยาวชนขึ้น โดยให้ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมให้การช่วยเหลือ พัฒนา แก้ไขปัญหาด้านเด็กและเยาวชนและผลักดันให้เป็นวาระจังหวัด

"มรภ.อุบลราชธานี มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อก่อเกิดศูนย์ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการณ์ร่วม การกระจายอำนาจของ อปท.การพัฒนา อปท. ชุมชน เพื่อให้มีฐานข้อมูลเป็นศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแถบลุ่มน้ำโขง 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และ 4 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย สปป.ลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไทยซึ่งประเทศเพื่อนบ้านต้องการให้ มรภ.อุบลราชธานี เป็นหลักในการพัฒนาทรัพยากรเด็ก เยาวชน ในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงฉะนั้นจึงเป็นการทำงานที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง" ผศ.ประชุม กล่าว

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าว่า การก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมด้านเด็กและเยาวชนของ มรภ.อุบลราชธานีเป็นแนวคิดที่ดี ดังนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา เพื่อช่วยกันพิจารณาหาแนวทางในการสนับสนุนและผนึกพลังร่วมกัน จัดทำแผนดำเนินการสร้างเสริมวาระจังหวัด รวมถึงการบรรจุแผนงบประมาณในปี 2559 เพื่อให้งานด้านเด็กและเยาวชนเป็นรูปธรรมและมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม