เร่งแก้ยาสูบชุมชน ลดบริโภคบุหรี่มวน

| |
อ่าน : 3,685

ศจย. เร่งสกัดงานวิจัย สถานการณ์การปลูกยาสูบ-การควบคุม-แก้ปัญหาการบริโภคยาสูบระดับชุมชน ก่อนออกมาตรการด้านยาเส้น ป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ภายในชุมชน

เร่งแก้ยาสูบชุมชน ลดบริโภคบุหรี่มวน thaihealth

น.ส.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวถึงการประชุมกลุ่มศึกษานโยบายด้านบุหรี่มวนเอง (แก้ปัญหายาเส้น) มาตรการทางสังคมในชุมชนและวิจัยเชิงปฏิบัติการว่า ศจย. มีการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการวิจัยเกี่ยวกับแก้ปัญหาการบริโภคยาสูบในประเด็นต่างๆ โดยประเด็นเรื่องการบริโภคยาเส้นในกลุ่มประชากรในชนบท ได้แบ่งงานวิจัย 3 กลุ่มประเด็นหลัก คือสถานการณ์แนวโน้มการเพาะปลูกยาสูบ และยาสูบพื้นบ้าน

"โดยมีการวิจัยหลายประเด็น เช่น กรณีศึกษาการทำไร่ยาสูบของเกษตรกรใน จ.เชียงราย การเปลี่ยนแปลงการทำไร่และผลกระทบ โครงการวิจัย เรื่องสถานการณ์แนวโน้มการเพาะปลูกยาสูบพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด เชียงราย แพร่ พะเยา และน่าน เรื่องเส้นทางเส้น เกษตรกรผู้ปลูกผู้ผลิตเส้น ผู้จำหน่าย และผู้บริโภคบุหรี่มวนเองและการมีส่วนร่วมในการสร้างและใช้มาตรการทางสังคมในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่" น.ส.ศิริวรรณ กล่าว

น.ส.ศิริวรรณ กล่าวอีกว่า การวิจัยด้านการควบคุมและแก้ปัญหาการบริโภคยาสูบระดับชุมชน จำนวน 26 โครงการ โดยเน้นการวิจัยการควบคุมและแก้ปัญหาการบริโภคยาสูบระดับชุมชนเน้นสำรวจรูปแบบ วิธีการ การแก้ปัญหา และแนวทางป้องกันยาสูบภายในชุมชน และงานวิจัยที่นำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติไปพื้นที่ จำนวน 16 จังหวัด โดย ศจย.ได้สนับสนุนการสร้างเครือข่าย ทั้งนี้จะมีการเพิ่มงานวิจัยด้านการส่งเสริมพลังและพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และการควบคุมและแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบอย่างเป็นระบบถือเป็นแนวทางการวิจัยที่ต้องเน้นเพิ่มขึ้น เพื่อศึกษาทักษะความจำเป็นสำหรับผู้นำในชุมชนการป้องกันผู้สูบหน้าใหม่ในชุมชน การโน้มน้าวผู้สูบหน้าเก่าให้เลิกบุหรี่และยาเส้น และศึกษาวิธีการและการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทางสังคมในการป้องกันผู้สูบหน้าใหม่ภายในชุมชน

น.ส.ศิริวรรณ กล่าวด้วยว่า ศจย. จะมีการสรุปงานวิจัยโดยแบ่งเป็นกลุ่มงานวิจัยต่างๆ เช่น มาตรการเรื่องยาเส้น บุหรี่มวนเอง สถานการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น โดยจะได้สกัดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยต่างๆ และนำมาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมทั้งการทำคู่มือเพื่อพัฒนามาตรการในการลดการบริโภคบุหรี่มวนเอง และข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้เกิดการลงทุนเชิงนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะมีการจัดข้อทำสรุปเพื่อนำเสนอในช่องทางต่างๆ ต่อไป

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

อสมท  ประหยัดไฟฟ้า  ยุทธศาสตร์  ทูตอารยสถาปัตย์  เวทีนโยบายสาธารณะ  แหล่งเรียนรู้กลุ่มเรือยาว  ผู้พิการ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth อาสาสมัคร รวมพลังคนอาสา แรงใจ แรงกาย สถานสงเคราห์ บ้านเด็กอ่อน สุขลักษณะ มูลนิธิสุขภาพไทย  ฉลาด  ไม่ดื่มเหล้า  แม่ครัว  สอนศิลป์  นอกกรอบ  เบียร์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ชีวิตในเมือง รถจักยานพับ ทริปซำเหมาสู่อัมพวา 26 วัน ทำ-มะ ลองทำ วิธีขี่ปั่นท่องไปให้ได้ไกล สนุกทริปท่องบางกระสอบ bike to work ดอนเมือง  สารพิษจากขยะ  ภาษาถิ่น  อลหม่านการกิน  เชื้อเอชไอวี  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม