ตราดร่วมพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชน

โดย
| |
อ่าน : 2,909

ตราดเดินหน้าพัฒนาการศึกษาเตรียมอาชีพให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา

พัฒนาการศึกษาเตรียมอาชีพให้แก่เยาวชน thaihealth

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะสสค. นำโดย นพ. สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และคณะทำงานปฏิรูปการเรียนรู้ จ. ตราด เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อหารือแนวทางการสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ โดยตราดเป็นหนึ่งในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยผู้ว่าราชการสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ และได้เน้นย้ำถึงความอุดมสมบูรณ์ของจ. ตราด ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจสูง เป็นจังหวัดการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เป็นแหล่งประมงมีพืชผลไม้รวมถึงเป็นเขตการค้าชายแดนติดกัมพูชา อย่างไรก็ตามตราดก็มีปัญหาด้านการศึกษากล่าวคือเยาวชนเมื่อจบการศึกษาแล้วไม่ทำงานในจังหวัดและยังขาดทักษะตรงตามที่ผู้ประกอบการต้องการ

ด้านคณะวิชาการสสค. ยังได้ร่วมประชุมลงลึกการทำงานกับคณะทำงานปฏิรูปการเรียนรู้ จ. ตราด โดยมี นายธันยา หาญพล อดีตรองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม ประธานคณะทำงานฯจังหวัดตราด ผู้อำนวยการ สพม. 17 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด และตัวแทนวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาเตรียมอาชีพให้แก่เยาวชน thaihealthมีงานทำระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด โดยได้แลกเปลี่ยนการทำงานใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

1. การพัฒนากลไกการทำงานจังหวัด ที่จะเชื่อมโยงหน่วยการศึกษา และหน่วยเศรษฐกิจและผู้ประกอบการ

2. การวิจัยสถานการณ์ตลาดแรงงาน (โอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของตราด) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลวางแผนการจัดการศึกษา

3. การออกแบบแผนการสอน/หลักสูตรที่สอดคล้องกับข้อมูลตลาดแรงงาน เพื่อให้เยาวชนได้เตรียมพร้อมด้านอาชีพและมีงานทำในจังหวัด หากไม่ศึกษาต่อ

4. การนำร่องแผนการสอนด้านอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางการทำงานทั้ง 4 ประเด็นและจะจัดทำเป็นแผนการทำงานในจังหวัดตราดต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม