เผยคนไทยติดเอดส์เพิ่ม ถึงวันละ 5 คน

| |
อ่าน : 7,373

คนกรุงเป็นเอดส์ กว่า 60,000คน พบเป็นกลุ่มเยาวชนอายุน้อยกว่า 25 ปี ถึงร้อยละ 55 กทม.เร่งรณรงค์ สร้างความตระหนัก ใช้ถุงยางอนามัยลดผู้ติดเชื้อรายใหม่

เผยคนไทยติดเอดส์เพิ่ม ถึงวันละ 5 คน thaihealth

มื่อวันที่ 28 พ.ค.นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  (กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส์ประจำปี 58โดยกล่าวว่า เอดส์ถือเป็นโรคติดต่อที่มีการแพร่ระบาดมาแล้วมากกว่า 30 ปีโดยที่ผ่านมา กทม.ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานป้องกันผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งในรูปของการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆทุกช่องทาง รวมทั้งเน้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงจะมีบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อให้สามารถป้องกันและลดความรุนแรงของอาการป่วยได้อย่างทันเวลาปัจจุบันมีการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เกิดขึ้นประมาณ 5 คนต่อวันซึ่งในจำนวนดังกล่าวกว่าร้อยละ 50 เป็นการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเด็กเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี 

ดังนั้น กทม.จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักให้เด็กเยาวชนเห็นความสำคัญของการป้องกันตนซึ่งใช้รูปแบบการประกวดหนังสั้นเป็นสื่อในการทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสถานศึกษาต่างๆต่อไปสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี ปี 58 ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มียังชีวิตอยู่จำนวน 60,109 คนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิตภายในปี 57 จำนวน 3,341 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสจำนวน 24,871 คนและผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่จำนวน 1,771คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายร้อยละ 60รองลงมากลุ่มภรรยาติดเชื้อจากสามีร้อยละ15และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดร้อยละ 9ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เป็นกลุ่มเยาวชนอายุน้อยกว่า25 ปีถึงร้อยละ 55

 

 

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง  อนามัยสิ่งแวดล้อม  ปวดหัวข้างเดียว  เมนู  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  บ่อนการพนัน  อาหารแช่แข็ง  การทดลอง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สวนเงินมีมา ผู้ประสานงานด้านกิจกรรมผู้บริโภคสีเขียว โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว กรีนแฟร์ greenfair ตลาดสีเขียวสัญจร วารสารตลาดสีเขียว ศูนย์รับและกระจายผักไร้สารพิษ เกษตรอินทรีย์  ตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน  เปรี้ยว  พาเลิกบุหรี่ทั่วไทย  รส  กม.เหล้า  5 ภาษา  ผู้ประสานงานโครงการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  พระราชบัญญัติ  สถานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หน้าร้อน  เกินมาตราฐาน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม