เผยคนไทยติดเอดส์เพิ่ม ถึงวันละ 5 คน

| |
อ่าน : 7,067

คนกรุงเป็นเอดส์ กว่า 60,000คน พบเป็นกลุ่มเยาวชนอายุน้อยกว่า 25 ปี ถึงร้อยละ 55 กทม.เร่งรณรงค์ สร้างความตระหนัก ใช้ถุงยางอนามัยลดผู้ติดเชื้อรายใหม่

เผยคนไทยติดเอดส์เพิ่ม ถึงวันละ 5 คน thaihealth

มื่อวันที่ 28 พ.ค.นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  (กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส์ประจำปี 58โดยกล่าวว่า เอดส์ถือเป็นโรคติดต่อที่มีการแพร่ระบาดมาแล้วมากกว่า 30 ปีโดยที่ผ่านมา กทม.ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานป้องกันผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งในรูปของการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆทุกช่องทาง รวมทั้งเน้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงจะมีบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อให้สามารถป้องกันและลดความรุนแรงของอาการป่วยได้อย่างทันเวลาปัจจุบันมีการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เกิดขึ้นประมาณ 5 คนต่อวันซึ่งในจำนวนดังกล่าวกว่าร้อยละ 50 เป็นการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเด็กเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี 

ดังนั้น กทม.จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักให้เด็กเยาวชนเห็นความสำคัญของการป้องกันตนซึ่งใช้รูปแบบการประกวดหนังสั้นเป็นสื่อในการทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสถานศึกษาต่างๆต่อไปสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี ปี 58 ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มียังชีวิตอยู่จำนวน 60,109 คนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิตภายในปี 57 จำนวน 3,341 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสจำนวน 24,871 คนและผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่จำนวน 1,771คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายร้อยละ 60รองลงมากลุ่มภรรยาติดเชื้อจากสามีร้อยละ15และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดร้อยละ 9ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เป็นกลุ่มเยาวชนอายุน้อยกว่า25 ปีถึงร้อยละ 55

 

 

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม