สายสืบผักสด ปี 2 ส่งเสริมผักปลอดสารพิษ

โดย
| |
อ่าน : 5,731

\'สายสืบผักสด\'ส่งเสริมผู้บริโภคเลือกผักปลอดสารพิษ thaihealth

บก.ปคบ.จัดโครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย ปีที่ 2 ภายใต้ชื่อเรียกว่า "สายสืบผักสด" โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อความร่วมมือ กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในกระบวนการเพาะปลูก พืช ผัก และผลไม้ ในปริมาณที่มากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อเลือกบริโภค พืช ผัก ผลไม้ ที่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ

พ.ต.อ.ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เปิดเผยว่า โครงการสายสืบผักสด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าระวังการใช้ การจำหน่ายสารเคมีทางเกษตรที่ผิดกฎหมาย และร่วมกันขยายเครือข่ายสายสืบผักสดผลไม้ปลอดภัย และเครือข่ายพันธมิตรชุมชนผู้ประกอบการเกษตรผู้บริโภค ร่วมแก้ไขปัญหาผักและผลไม้ที่ไม่ปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช มาเป็นเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ในการเลือกซื้อเลือกบริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพิ่มยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับสายสืบผักสดนั้น จะเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจ ถึงเหตุผลของการควบคุมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับผลผลิตในทุกขั้นตอน ปลูกฝังให้เกษตรกรได้ตระหนักว่า ขั้นตอนการเพาะปลูกมีความสำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของผู้บริโภคมากเพียงใด รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องปรามการผลิต การจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ไม่\'สายสืบผักสด\'ส่งเสริมผู้บริโภคเลือกผักปลอดสารพิษ thaihealthถูกต้องและผิดกฎหมาย

สำหรับในส่วนของผู้ค้า พืช ผัก และ ผลไม้ จะแนะนำให้รู้จักสถานที่ รวมถึงวิธีการคัดเลือกผลผลิตที่ปลอดภัย จากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และสำหรับผู้บริโภค จะให้ความรู้ถึงวิธีการเลือกซื้อ การล้างทำความสะอาด พืช ผัก ผลไม้ ที่ถูกต้อง รวมไปถึงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้วยการใช้ชุดทดสอบสารเคมีเบื้องต้น ที่ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้บริโภค ด้วยขั้นตอนการดำเนินโครงการที่เน้นความเข้าใจ ถึงผลเสียของการใช้ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากเกินไป แก่ต้นทาง คือ เกษตรกรผู้ผลิต มาถึงความใส่ใจที่ผู้ประกอบการค้าขาย ควรมีต่อลูกค้า

จนสุดท้ายปลายทาง คือ ผู้บริโภค ให้เข้าใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองในการเฝ้าระวังอันตรายต่อสุขภาพ จึงเกิดโครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย และเปิดรับสมาชิกเข้าอบรมเป็น สายสืบผักสด ปีที่ 2 ขึ้นเพื่อมาร่วมกันเป็นผู้ตรวจสอบ สอดส่องและเฝ้าระวังอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัวและต่อคนในชุมชน

รูปแบบการเป็นสายสืบผักสด จะเป็นการคอยช่วยสอดส่อง ให้ข้อมูลแก่ บก.ปคบ. จากนั้น บก.ปคบ.จะจัดส่งทีมตรวจสอบลงพื้นที่ โดยการสุ่มตรวจโดยชุดทดสอบสารเคมีเบื้องต้น หากพบว่า มีสารเคมีตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย จะส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาชนิดและปริมาณของสารเคมีทันที หากพบว่าเป็นสารเคมีที่ห้ามจำหน่าย หรือสารเคมีปลอมก็จะขยายผลตามจับกุมแหล่งผลิตหรือแหล่งจำหน่าย ซึ่งช่องทางการให้ข้อมูล สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ บก.ปคบ. หรือสายด่วน 1135

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม