เดอะ เรนโบว์ รัน 'เพราะเราแตกต่าง เพราะเรามีน้ำใจ'

| |
อ่าน : 15,549

เดอะ เรนโบว์ รัน 2015 กับแนวคิด “Be DIfferent Be Kind” เพราะเราแตกต่าง เพราะเรามีน้ำใจ

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ที่จะถึงนี้ สวนสาธารณะใจกลางเมืองอย่างสวนลุมพินี จะมีงานเดิน - วิ่งการกุศล ภายใต้แนวคิด  “Be DIfferent Be Kind” เพราะเราแตกต่าง เพราะเรามีน้ำใจ เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในสังคมไทย

ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม ศูนย์ความเข้าใจเชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษแห่งแรกในประเทศไทย และกลุ่มนักวิ่ง Punky Runners โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด บริษัท เค เอ็น เค เอ็น จำกัด บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด (โก๋แก่)  และบริษัท ต้นสน กรุ๊ป จำกัด

เดอะ เรนโบว์ รัน 2015 เพราะเราแตกต่าง เพราะเรามีน้ำใจ thaihealth

จากแนวความคิดของ "มูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม" ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพิเศษ ที่ประกอบด้วยกลุ่มพ่อแม่ ครอบครัว และเพื่อนของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมซึ่งมารวมตัวกันเพื่อสร้างความตระหนักในเชิงบวก โดยแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ กำลังใจ และพลังเสริมให้แก่บุคคล ครอบครัว เพื่อน และชุมชน ผ่านข้อมูล “จากพ่อแม่สู่พ่อแม่” เพื่อเสริมสร้างการช่วยเหลือตัวเอง ความมั่นใจ และความภาคภูมิใจในความแตกต่าง รวมทั้งชื่นชมกับชีวิต ศักยภาพและความสำเร็จของเขา ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับและโอกาส ที่ดีกว่าในสังคมในที่สุด

สื่บเนื่องจากในสังคมบริโภคนิยมปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการส่วนใหญ่มุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว แตกต่างจากบุคคลอื่นๆ ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ แต่ในความเป็นจริงของชีวิต ไม่มีใครสองคนในโลกที่เกิดมาเหมือนกัน ในความเหมือนทุกคน เป็นปัจเจกบุคคลทั้งสิ้น โดยไม่ต้องพึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ

เดอะ เรนโบว์ รัน 2015 เพราะเราแตกต่าง เพราะเรามีน้ำใจ thaihealth

สำหรับคนกลุ่มหนึ่ง ความแตกต่างคือสิ่งที่ธรรมชาติให้มา โดยที่เขาไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ  เขาคือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนาการ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ฯลฯ อาทิ ผู้ที่อยู่ในสายภาวะออทิสซึม (Autism Spectrum) ผู้ที่มีความแตกต่างทางเชาวน์ปัญญา (Intellectual Difference) เช่น บุคคลที่มีดาวน์ ซินโดรม ผู้ที่มีความล่าช้าด้านพัฒนาการ (Developmental Delay) ผู้ที่มีความล่าช้าด้านการรับรู้ (Cognitive Delay) ผู้ที่มีความแตกต่างทางการเรียนรู้ (Learning Difference - LD) ผู้ที่มีสมาธิจำกัด ผู้ที่มีภาวะทางสมอง (Cerebral Pulsy) และผู้ที่มีภาวะอื่นๆ รวมถึงผู้ที่ใช้รถเข็น ผู้ที่มองไม่เห็น ผู้ที่ไม่ได้ยิน ฯลฯ

บุคคลเหล่านี้ถูกมองว่า ความแตกต่างทำให้เขาไม่มีความสามารถ ไม่มีที่ยืนในสังคม ตกอยู่ในสภาพ “ด้อยโอกาส” คำพูดที่เราใช้ในการนิยาม “ภาวะ” ที่แตกต่าง เป็นคำพูดที่ไม่ได้ให้เกียรติในฐานะบุคคลที่เท่าเทียม ในบางสถานการณ์บุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษกว่าคนทั่วไป ด้วยภาวะทางสุขภาพ กายภาพ พัฒนาการ และเชาวน์ปัญญากลับตกเป็นเป้าของการโจมตีด้วยประทุษวาจา (Hate Speech) การกลั่นแกล้ง การทำร้ายร่างกาย ฯลฯ ทั้งในครอบครัว โรงเรียน จนถึงสถานที่สาธารณะ ดังตัวอย่างที่พบเห็นในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือโซเชียลมีเดีย อยู่บ่อยๆ 

เดอะ เรนโบว์ รัน 2015 เพราะเราแตกต่าง เพราะเรามีน้ำใจ thaihealth

คำที่เคยใช้ในการวินิจฉัยภาวะความแตกต่าง เช่น “ปัญญาอ่อน” ถูกใช้เป็นคำบริภาษ จนองค์กรระดับโลกอย่างสเปเชียลโอลิมปิคสากลต้องมีแคมเปญรณรงค์ “No R-Word” (เลิกใช้คำว่า “ป.ญ.อ.”) ออกมาเพื่อเชิญชวนให้สังคมเลิกใช้คำที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006

ดังนั้น แนวคิด “Be Different Be Kind” เพราะเราแตกต่าง เพราะเรามีน้ำใจ จึงอยากจะเชิญชวนให้เราแต่ละคนเลือกที่จะยืนหยัดในความแตกต่างจากกระแสหลักในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความรุนแรงทั้งในด้านภาษาและการกระทำ จนเหมือนเป็นบรรทัดฐานของสังคม และหันมาปฏิบัติต่อกันอย่างมีน้ำใจ อ่อนโยน ถ้อยทีถ้อยอาศัย ต่อบุคคลที่เราเห็นว่าแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านความคิด การวางตัว หรือการปฏิสัมพันธ์

เพราะเราไม่ทราบได้เลยว่า คนๆ นั้นเขามีความต้องการพิเศษหรือไม่ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อกันด้วยความมีน้ำใจจึงเป็นการให้เกียรติผู้อื่น ช่วยลดความตึงเครียดในการปฏิสัมพันธ์ และโอกาสที่จะทำร้ายผู้อื่นโดยทางวาจาหรือการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ 

"หากเราเห็นคุณค่าของความแตกต่างตามธรรมชาติ และปฏิบัติต่อกันด้วยความอ่อนโยนแล้ว เราจะสามารถช่วยให้บุคคล ที่มีความต้องการพิเศษในสังคมของเราพัฒนาจนเต็มศักยภาพของเขาได้ในอนาคต เราก็ได้ทำหน้าที่สมาชิกที่ดีของสังคมแล้ว"

 

 

เรียบเรียงโดย ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th

ขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม www.therainbowroom.org

                              

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม