สคอ.ร่วมลงนามจัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 2,781

ร่วมจัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย thaihealth

สคอ.ร่วมลงนามจัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องอรรถไกวัลวที ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ พร้อมด้วย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมในพิธีลงนามจัดตั้ง ร่วมจัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย thaihealth”องค์กรเพื่อถนนปลอดภัย” ร่วมกับ 53 หน่ายงานภาคีจากภาคเอกชน สถานบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ สถานทูต สมาคม มูลนิธิต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสูญเสียและความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามฯ

ทั้งนี้ ”องค์กรเพื่อถนนปลอดภัย” จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักที่จะลดการเสียชีวิตบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนย์ โดยมีพันธกิจหลัก 3 ข้อคือ 1. สนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในการใช้รถใช้ถนน 2. ผลักดันให้รัฐดำเนินการปกป้องและคุ้มครองให้ทุกชีวิตปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และ 3. สร้างความตระหนักและความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้รถใช้ถนน 

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม