สสค.ร่วมพัฒนาทักษะความคิดของเด็กและเยาวชน

โดย
| |
อ่าน : 4,357

ร่วมพัฒนาทักษะความคิดของเด็กและเยาวชน thaihealth

สสค.ร่วมกับ 12 ประเทศ พัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะคิดได้-คิดสร้างสรรค์ก่อนนำร่อง 12 ประเทศ ก.ย.นี้

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ประเทศฝรั่งเศส ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์การศึกษา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมประชุมนานานาชาติว่าด้วยการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเยาวชน โดยมีผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาและนักวิชาการจากทั่วโลกกว่า 12 ประเทศมาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกำหนดแนวทางการสร้างเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ และสร้างเครื่องมือส่งเสริมและประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเยาวชนในในระดับโรงเรียน

ข้อมูลล่าสุดในการสำรวจความต้องการจากนายจ้างที่ประสบความสำเร็จในประเทศสมาชิกกว่า 34 ประเทศของ OECD พบว่านายจ้างคาดหวังให้ลูกจ้างมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์สูงสุด OECD จึงมีแผนจะให้การสนับสนุนการวิจัยและเริ่มทดลองใน 100 โรงเรียนนับแต่ปลายปีนี้เป็นระยะเวลา 3-5 ปี โดยมี 10 โรงเรียนในประเทศไทยเข้าร่วมการวิจัยดังกล่าว

“เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันยังขาดเครื่องมือในการฝึกฝนและวัดประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นทักษะที่ทำให้คิดเป็นซึ่งเป็นทักษะการทำงานที่นายจ้างต้องการมากที่สุดอย่างเป็นระบบ OECD เชื่อมั่นในขีดความสามารถทางวิชาการด้านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเราจากงานวิจัยที่ทำต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี ร่วมกับคณะนักวิจัยนำโดย ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์จนมีเครือข่ายครูและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการหลายสิบโรงเรียนจากทุกภูมิภาค โดยหลังจากสสค.และ OECD ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือแล้วเสร็จจะมีการนำร่องใช้ใน 12 ประเทศตั้งแต่ ก.ย.58 นี้”

 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม