พื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเด็กคิดได้-คิดเป็น

| |
อ่าน : 9,250

“เด็กและเยาวชน เป็นวัยแห่งการเรียนรู้” การมีพื้นที่ที่สร้างประสบการณ์ และโอกาส ในการพัฒนารอบด้านตามวัย และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มภูมิคุ้มกันและพลังให้เด็กเยาวชนสามารถเผชิญกับสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สู่การพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

พื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเด็กคิดได้-คิดเป็น thaihealth

จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนัก 5 แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และภาคีเครือข่าย จึงร่วมกันจัด งานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 1 ตอน เด็กบันดาลใจ เพื่อเปิดพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ เวทีเสวนา และกิจกรรมมากมาย เผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนสู่สังคม ฟื้นฟูพลังทางบวกให้เด็กและเยาวชน สร้างพลเมืองที่ตื่นรู้ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เกิดแรงบันดาลใจ เข้าใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะ เป็นพลเมืองที่คิดได้คิดเป็น

นางสาว นงนุช ใจชื่น ตัวแทนผู้ประสานงานกิจกรรม อธิบายว่า มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 1 ตอน เด็กบันดาลใจ แบ่งกิจกรรมเป็น 5 โซนย่อย ได้แก่ “โซนเด็กปฐมวัย” เป็นกิจกรรมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เช่น เปิดสวนดนตรีครอบครัวพื้นที่การเล่นและเรียนรู้ ด้วยเครื่องดนตรีจากสิ่งรอบตัวร่วมกับครอบครัว นิทรรศกาล การละเล่นพื้นบ้าน เรียนรู้การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้าน ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กิจกรรมเก่ง คิดเก่ง วาดเติมสีสันตัวการ์ตูนกับ ครูอ๋า สิทธิพร กุลวโรตมะ และร่วมอบรมปฏิบัติการสร้างสุขด้วยนิทานเพลง วาดเพลงกล่อมไทย ฝึกปฏิบัติการนวดสัมผัสรัก จาก บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก ปิดหม้ออาหารเพื่อลูกรักมีโภชนาการ จาก สำนักโภชนาการสมวัยมุม 108 หนังสือดี เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย การคัดกรองประเมินพัฒนาการ เพื่อเด็กพิเศษ เป็นต้น

พื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเด็กคิดได้-คิดเป็น thaihealth“โซนเด็กวัยเรียน” เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสถาบัน sparky science กิจกรรมการผจญภัยอาทิ เกม Xvolution เรียนรู้สัตว์ดึกดำบรรพ์ไปกับเทคโนโลยี AR ที่ทำให้ภาพสัตว์เสมือนจริงจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การละเล่นม้าก้านกล้วย เดินกะลา เรียนรู้ธรรมชาติจากแบบจำลองเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้การทำพวงมะโหด พวงอุบะจากกระดาษว่าว ใช้ประดับตามงานบุญต่างๆ ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก กลุ่มลูกหว้า จากจังหวัดเพชรบุรี หนึ่งในต้นแบบพื้นที่ 3 ดี

มาที่ “โซนเยาวชน” เป็นศูนย์รวมกิจกรรมสร้างสรรค์และพลังสร้างสรรค์ ด้านสื่อ และกิจกรรมจิตอาสาของเยาวชน การเพ้นท์เสื้อกระเป๋าผ้าเพื่อการกุศล สร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า เรียนรู้การทำสื่อหนังหรือสื่อภาพยนตร์ งานโฆษณา โดยผู้กำกับและนักโฆษณามืออาชีพ พร้อมทุนการผลิตผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากกรรมการเพื่อให้เยาวชนได้ต่อยอดความคิดเพื่อพัฒนาผลงานต่อไป

พื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเด็กคิดได้-คิดเป็น thaihealth“โซนครอบครัว” พบกับกิจกรรมเกมบันไดงูรู้เท่าทันสื่อ การให้ความรู้ด้านการออม และกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง เช่น ทดสอบระดับไขมันในร่างกายฟรี พร้อมวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงมีกิจกรรมการบริหารร่างกายบนเวทีหลักของโซนครอบครัว ตลอดระยะเวลาการจัดงาน และกิจกรรมตุ๊กตาอาสาค้นหางาน ที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยจากธนาคารจิตอาสา เป็นต้น และสุดท้ายคือ "โซนตลาดนัดบันดาลใจ" เป็นพื้นที่สาธิตและจำหน่าย สื่อสร้างสรรค์ เช่น หนังสือ การ์ตูน และผลิตภัณฑ์จากพื้นที่สร้างสรรค์ ของเล่นหัตถกรรมพื้นเมือง ศิลปะประดิษฐ์  ผลงาน DIY ผลิตภัณฑ์สุขภาพองค์รวม อาหารและผลิตผลเกษตรอินทรีย์ รวมถึงเวทีการแสดงจากเด็กเยาวชน และเวทีการเสวนาที่มีน่าสนใจอีกมากมาย

นงนุช ย้ำว่า นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมในแต่ละโซน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็กเยาวชนและครอบครัว โดยเฉพาะ พ่อ แม่ ครูและโรงเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชนท้องถิ่น สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนา ช่วยสร้างความคิดที่ดี สร้างสื่อที่ดี และสร้างพื้นที่คุ้นเคยให้กลายเป็นพื้นทีดี เพื่ออนาคตให้เด็กและเยาวชนโตขึ้นมาอย่าง 'คิดได้ และ คิดเป็น' 

งานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ ‪เด็กบันดาลใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค.2558 ที่สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต ลิ้งค์ มักกะสัน สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ Facebook “เด็กบันดาลใจ”

 

เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม