รณรงค์ตรวจพัฒนาการเด็กเล็ก 5 ด้าน

| |
อ่าน : 12,308

สธ.จัดสัปดาห์รณรงค์ ตรวจพัฒนาการเด็กวัย 42 เดือน เผยพบปัญหาพัฒนาการไม่สมวัยสูงกว่าช่วงวัยอื่น หนุนพัฒนาการหลัก 5 ด้าน

รณรงค์ตรวจพัฒนาการเด็กเล็ก 5 ด้าน thaihealth

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ มหาดไทยกลาโหม การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กทม. และกระทรวงสาธารณสุขในส่วนกลางและภูมิภาคจำนวน 200 คน ซึ่งเป็น 6 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความร่วมมือ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้เป็นไปอย่างสมวัย พร้อมก้าวสู่สถานศึกษาอย่างสมบูรณ์  

นพ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ในปี 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน2558 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่1 เมษายน 2558-31 มีนาคม 2561 ผลการดำเนินงานในช่วงกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่าสถานบริการสาธารณสุขสามารถคัดกรองเด็กปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิด และในช่วงวัย 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน ได้เป็นอย่างดีแต่ในกลุ่มอายุ 42 เดือน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก เป็นกลุ่มที่ผลสำรวจของกรมอนามัยในปี 2557 ที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัยสูงกว่าช่วงวัยอื่น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา โดยกำหนดจัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน ซึ่งมีประมาณ 70,000 คน ที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กกว่า 20,000 แห่งพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นสัปดาห์ของการพัฒนาประชากรไทย เนื่องในวันประชากรโลกตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของพัฒนาการเด็กปฐมวัยว่ามีปัญหาหรือไม่

นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าในการดำเนินการดังกล่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะประสานกับศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพัฒนาการ 5 ด้านหลักได้แก่ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้ภาษา การเข้าใจภาษา การช่วยเหลือตนเองและสังคม หากพบว่าไม่สมวัย จะแนะนำครูพี่เลี้ยง พ่อ-แม่ผู้ปกครอง ให้กระตุ้นฝึกทักษะเด็กในเรื่องนั้นบ่อยๆ และติดตามประเมินซ้ำเมื่อครบ 1 เดือนหากยังไม่ผ่านเกณฑ์ จะส่งพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกกระตุ้นพัฒนาการในโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อดูแลรักษาแก้ไขต่อไป

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม