น้ำมันทอดซ้ำเสี่ยง “มะเร็ง-โรคหัวใจ”

โดย
| |
อ่าน : 7,326

น้ำมันทอดซ้ำเสี่ยง “มะเร็ง-โรคหัวใจ” thaihealth

เครือข่ายจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ 18 จังหวัดภาคเหนือ จัดเวทีประชุมระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ชี้มีอันตรายสูงต่อสุขภาพจากสารที่ทำให้เสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และมะเร็ง เผยมีธุรกิจรับซื้อน้ำมันเก่าแล้วเอาไปฟอกนำกลับมาขายใหม่ คาดปริมาณปีละหลายร้อยล้านลิตร เสนอรัฐออกกฎหมายควบคุม

ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง “รวมพลังจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ...ภัยต่อสุขภาพ (ภาคเหนือ)” ซึ่ง คคส.ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น

โดยมีเครือข่ายจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพภาคเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข และตัวแทนผู้บริโภคใน 18 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมจำนวนมาก

ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าวเพื่อให้เครือข่ายดำเนินการในแต่ละจังหวัดร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการน้ำมันทอดซ้ำในพื้นที่ที่ดำเนินการได้ดี พร้อมระดมความเห็นในการจัดการน้ำมันทอดซ้ำทั้งในระดับชุมชน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาค โดยมุ่งให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนและเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งมีข้อแนะนำสำหรับประชาชนในการลดความเสี่ยงจากอันตรายของน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้เครือข่ายจัดการน้ำมันทอดซ้ำเชียงใหม่ยังได้มีการยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลักดันกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายของน้ำมันทอดซ้ำและมาตรการต่างๆ ในการป้องกันแก้ไขปัญหานี้

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา กล่าวว่า การนำน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพมาใช้เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยจากการศึกษาวิจัยในต่างประเทศพบว่าในน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพมีสารที่ส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิต และโรคหัวใจ รวมทั้งมีสารก่อมะเร็งอยู่ด้วย ซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้คาดหวังให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความตื่นตัว

โดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการ ในการที่จะร่วมมือกันไม่ให้มีการนำน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพกลับเข้ามาสู่วงจรการบริโภคอีก เนื่องจากทุกวันนี้พบว่ามีขบวนการซื้อขายน้ำมันแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ ทั้งนี้หากเป็นไปได้อาจจะต้องมีการผลักดันกฎหมายเพื่อจัดการควบคุมในเรื่องนี้

ขณะที่เภสัชกร วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี เปิดเผยว่า จากการประมาณการในแต่ละปีประเทศไทยควรจะมีน้ำมันที่ใช้ในการบริโภคแล้วเหลือประมาณ 300 ล้านลิตร อย่างไรก็ตาม พบว่ามีการนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพียงไม่ถึง 1 ล้านลิตรเท่านั้น นอกจากนี้พบด้วยว่ามีการทำธุรกิจรับซื้อน้ำมันทอดแล้วไปทำการฟอกให้ดูเหมือนน้ำมันใหม่แล้วนำกลับมาขายให้ผู้บริโภคใช้ซ้ำอีกในราคาที่ถูกกว่าราคาในท้องตลาด ซึ่งเป็นธุรกิจที่คาดว่าน่าจะทำกำไรได้ปีละนับพันล้านบาท แต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

ทั้งนี้ แนะนำประชาชนว่าควรมีความรอบคอบในการเลือกซื้อ ด้วยการไม่ซื้อจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือและหมั่นสังเกตบรรจุภัณฑ์ ขณะเดียวกันสนับสนุนให้มีการออกกฎหมายควบคุมการจัดการน้ำมันทอดที่ใช้แล้วด้วย โดยกำหนดว่าการรวบรวมจะต้องได้รับการอนุญาต เพื่อให้ทราบว่าจะนำไปทำอะไรเหมือนในต่างประเทศ

 

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  งานเสวนา  อาหารที่ให้พลังงานสูง  ยาไซโตเท็ค  เลือกซื้อผักผลไม้  เจ้าหน้ากฎหมาย  ตลาดนัดศิลปวัฒนธรรม  คมนาคม  วันแม่แห่งชาติ. ความรักของแม่  โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์  พิชัย อินโน  เมทิลโบรไมด์  Bangkok read for Health  สร้างสุขภาพดี  สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว  CODE  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth เปิดรับพิจารณาพันธมิตร จัดทำเวบไซต์ ศูนย์กลางการเรียนรู้ งานสื่อการตลาดเพื่อสังคม  ถังดับเพลิง  เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน  ท้อแท้  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม