พัฒนาบุคลากร ใช้ชีวิตอย่างรู้ค่า

| |
อ่าน : 1,800

พัฒนาบุคลากร ใช้ชีวิตอย่างรู้ค่า thaihealth

วันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ รร.กานต์มณี พาเลซ สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรนิติบัญญัติ ภายใต้ สสส. ร่วมจัดงานสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐสภา ในโครงการเสริมสร้างดุลยภาพชีวิต รุ่นที่ 1 หลักสูตร "ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอาชีพเสริมความมั่งคง" โดยมี อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นวิทยากร และคณะวิทยากรส่งเสริมอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ ร่วมบรรยายอาชีพเสริมความมั่นคง

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม