อมรมผลิตสื่อ สร้างแรงบันดาลใจ‬เพื่อสังคม

| |
อ่าน : 3,454

ชวนเยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ สร้างแรงบันดาลใจเพื่อสังคม ชิงทุนผลิตผลงานจริง จำนวน 5 ทุน ในกรอบงบประมาณ 30,000 บาท  รับจำนวนจำกัด 70 ทีมเท่านั้น โดยส่งใบสมัครภายในวันที่ 19 พ.ค. 58 และร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 – 24 พ.ค. 58 ณ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน

อมรมผลิตสื่อ สร้างแรงบันดาลใจ‬เพื่อสังคม thaihealth

กติกาผู้เข้าร่วมประกวด

• เยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยไม่จำกัดสาขาและคณะที่ศึกษาอยู่

• สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด ทีมละไม่เกิน 3 คน สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน

• ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตลอดกิจกรรม

( เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 58 ในงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 1 ตอน #เด็กบันดาลใจ ณ แอร์พอร์ตลิ้งค์ มักกะสัน)

• ส่งไอเดียและแนวความคิด ภายใต้ประเด็นเรื่องสื่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสังคม (แนบท้ายใบสมัคร)

• ประเภทของการประกวด สามารถเลือกสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. สื่อหนังสารคดีสั้น (ส่งข้อมูลเบื้องต้นของเรื่อง และแนวความคิด พร้อมแนบ Concept board 1-2 ภาพ)

2. สื่อโฆษณา (ส่งstory board และแนวคิดของเรื่อง พร้อมแนบ Concept board 1-2 ภาพ)

** หมายเหตุ Concept board คือ ภาพที่เป็นตัวสื่อความหมายของเรื่อง

• ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)

• ส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมล์เท่านั้น ส่งไปยัง pingsproject@gmail.com

เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ

• ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน

• การสื่อสาร Communication – ความสามารถในการสื่อสารความคิด การโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายกระทำตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน

• แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด

• สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน

• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

• ผลงานที่โดนใจกรรมการที่สุด 5 ผลงาน จะได้รับทุนเพื่อผลิตผลงานจริง ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท (แต่หากมีผลงานที่กรรมการสนใจมากกว่า 5 ผลงาน ทางกรรมการจะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป)

ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.pings.in.th

 

 

ที่มา: แฟนเพจปลุกพลังเปลี่ยนไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม