ลดอุบัติเหตุในที่ทำงาน สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ

โดย
| |
อ่าน : 8,154

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ภายใต้แนวคิด "เศรษฐกิจก้าวไกล แรงงานต้องปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทยได้มีการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 และได้จัดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 27 แล้ว ซึ่งปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริม กระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางของกลุ่มบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการ แนวคิด และเป็นแหล่งแสดงผลงานวิชาการด้านความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนทำงาน ความเสียหายและความทุกข์ของคนที่ได้รับอันตรายจากการทำงาน รวมถึงความเสียหายจากทุกคนที่มีส่วนได้รับจากการนั้นด้วย

จากข้อมูลสถิติพบว่า ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานร้อยละ 4.6 ต่อ 1,000 คนต่อปี โดยกรมตั้งเป้าหมายว่า จะลดลงให้ได้ร้อยละ 2 ต่อปี จนกระทั่งสถิติลดลงเหลือศูนย์ แต่ทั้งนี้คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้าในระดับเวทีโลกได้

นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลการประกวดสื่อรณรงค์ เช่น นิทานสอนใจ ภาพยนตร์สั้น ความปลอดภัยในการทำงานและประกวดทีมกู้ภัยฉุกเฉินโดยจำลองจากสถานการณ์จริง เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักแก่ทุกฝ่ายให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

"กรมจะเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานของคนทำงานในทุกกิจการต่อไป" นายอาทิตย์กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม