‘เครือข่ายแพทย์’ ร่วมสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

| |
อ่าน : 12,831

เมื่อพูดถึง ‘แพทย์’ กับ ‘คนไข้สูบบุหรี่’ สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจะเห็นภาพชัดว่า “ไม่สนใจ” ดีที่สุดก็จะแนะนำว่า “คนไข้ต้องเลิกสูบบุหรี่” แต่...ไม่มีคำแนะนำว่า คนไข้จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

‘เครือข่ายแพทย์’ ร่วมสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ thaihealth

 

แต่ในปัจจุบัน "เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ" ภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พยายามที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า AWAKE ซึ่งประกอบด้วย Attitude change, Lutein works, Assistant, Knowledge management และ Sharing

“ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา” ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเลขาธิการเครือข่ายฯ อธิบายว่า ในการทำงานของเครือข่ายแพทย์ฯ จะพยายามเปลี่ยนทัศนคติแพทย์ โดยทำให้พวกเขามองว่า “งานบริการเลิกบุหรี่นั้น ไม่ได้เพิ่มภาระให้แพทย์แต่อย่างใด เพราะจริงๆ แล้วหากมองในระยะยาว การลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ลงได้ งานของแพทย์ก็จะลดน้อยลง”

‘เครือข่ายแพทย์’ ร่วมสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ thaihealth

ในเรื่องการเปลี่ยนทัศนคติ มีการพัฒนาใน 3 ระดับ

1. แพทย์ที่ศึกษาจบแล้ว โดยพัฒนาตำราภาษาไทย (เล่มแรกในประเทศไทย) ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อแพทย์รุ่นหลังที่ไม่ชำนาญภาษาอังกฤษ และแคมเปญ Smoke Free Hospital ให้แพทย์เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ

2. ระดับนิสิต นักศึกษาแพทย์ฝึกหัด แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน โดยผลักดันเรื่องของการเลิกบุหรี่สู่ราชวิทยาลัย และสมาคมวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น อายุรแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นต้น

“เรื่องของตำราอยู่ระหว่างการพัฒนา Mobile Application สำหรับแพทย์และผลักดันให้เกิดข้อสอบวอร์ด เกี่ยวกับ Smoking Cessation ให้มีอยู่จริงและสม่ำเสมอ เพราะทุกวันนี้ข้อสอบของอายุรแพทย์จะมี 1 ข้ออย่างน้อยในทุกปีอยู่แล้ว ทั้งนี้ยังมีเรื่องของยาที่จะพยายามผลักดันให้เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้แพทย์ในระดับนี้ได้มีความตะหนักว่าเขาสามารถมีส่วนร่วมในการมีคนเลิกบุหรี่ได้"

3. ระดับนักเรียน นักศึกษาแพทย์ โดยผลักดันให้เป็นวาระของแพทย์สภาขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้มี Mobile Application และข้อสอบวอร์ดเกี่ยวกับ Smoking Cessation เช่นกัน ในศูนย์สอบใบประกอบโรคศิลป์ของแพทย์ ผลักดันให้เกิด Lutein works  อยู่ในคลินิกเลิกบุหรี่และ NCD คลินิก (โครงการคลินิกคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข) และการจัดทำแผนอย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้ยังได้ขยายและสร้างความเข้มแข็งให้กับ “เครือข่ายคลินิกฟ้าใส” ทั้งหมด 321 แห่งครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เราพยายามพัฒนาให้เกิดการจัดการความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญ ล่าสุดเมื่อปี 2012 มีตำราและมีการฝึกอบรมบุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล รวมถึงสาขาวิชาชีพสุขภาพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

‘เครือข่ายแพทย์’ ร่วมสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ thaihealthผศ.นพ.สุทัศน์เล่าต่อว่า ปัจจุบันมีการพัฒนา Mobile Application สำหรับแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยคนไข้ให้เลิกบุหรี่ให้ง่ายขึ้น โดยมี 3 แอปพลิเคชั่น ดังนี้

ตัวแรก พัฒนาการรับส่งข้อมูลจากเครือข่ายคลินิกฟ้าใสทั้งหมด ซึ่งแต่เดิมใช้อีเมลล์ และใช้โปรแกรม Microsoft excel มีการปนเปื้อนของข้อมูลเยอะมาก จึงทำให้การเสียเวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์ ตอนหลังเปลี่ยนมาใช้แอปพลิเคชั่น ทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลรวดเร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของคลินิกฟ้าใส

ตัวที่สอง เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับแพทย์และนักศึกษาแพทย์ที่จะช่วยให้บริการในการเลิกบุหรี่ง่ายขึ้น โดยมีหลักการง่ายๆ คือต่อให้ไม่มีความรู้พื้นฐานในการบริการเลิกบุหรี่เพียงแคทำตามชุดคำสั่งบนแอปพลิเคชั่นก็สามารถให้บริการเลิกบุหรี่ได้และมีตัวอย่างเป็นคลิปวิดีโอให้ดูเพียง 1 นาทีเท่านั้น สามารถเอากลับมาใช้ให้บริการเลิกบุหรี่แบบทันท่วงที

ตัวที่สาม ประกอบการทำงานของคลินิกฟ้าใสและ 1600 สายด่วนเลิกบุหรี่ ซึ่งจะเป็นของภาคประชาชน โดยพัฒนาให้บริการเลิกบุหรี่ และผู้ที่ต้องการจะเลิกบุหรี่สามารถเลิกได้เอง โดยผ่านแอปพลิเคชั่นตัวนี้  ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ในการ ทำ M health หรือ Mobile Health คือนำเทคโนโลยี Mobile Application มาใช้ในการพัฒนาสุขภาพ โดยเฉพาะ NCDs มากขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้กรณีที่ผู้สูบที่คิดว่ายังไม่ป่วยและไม่มารับบริการ ดังนั้นการพัฒนาการเลิกบุหรี่ในอนาคตต้องลงไปถึงระดับชุมชน

"ด้วยแนวความคิด AWAKE ผมเชื่อว่าจะเปลี่ยนทัศนคติของแพทย์และสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลงมาได้ และเราก็เชื่อมั่นว่าแพทย์รุ่นใหม่และบัณฑิตแพทย์จะมีพื้นฐานในการบริการเลิกบุหรี่มากกว่าแพทย์รุ่นก่อนค่อนข้างชัดเจน"  เลขาธิการเครือข่ายฯ ทิ้งท้าย

 

 

 

เรื่องโดย ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม