กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ สู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียม

| |
อ่าน : 6,543

องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย  ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ วันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ระบุกลุ่ม LGBTI ในไทยยังอยู่ในช่วงการต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียม

กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ สู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียม thaihealth

ในโอกาสการเฉลิมฉลองวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี ปีนี้ องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย ตระหนักถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในประเทศไทย ในการปกป้องสิทธิ มนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และคนที่มีลักษณะแสดงเพศทั้งสองเพศ  หรือ LGBTI

โดยระบุว่า  ช่วงเวลาที่ผ่านมา  มีความก้าวหน้าในประเด็นต่อต้านการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อบุคคล ด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ  เช่น ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และขณะนี้กำลังมีการอภิปราย  เรื่องการประกาศและให้การรับรองกลุ่ม LGBTI ในรัฐธรรมนูญ และไทยยังมีโอกาสที่เป็นผู้นำในเอเชีย เรื่องส่งเสริมความเท่าเทียมด้านการแต่งงานของกลุ่ม LGBTI  

ขณะเดียวกัน พวกเขาจำนวนมากยังเผชิญกับการตีตราจากสังคม ถูกเลือกปฎิบัติในโรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข ชุมชน และครอบครัว  องค์การสหประชาชาติ จึงขอยืนเคียงข้างคนไทยที่พยายามจะต่อสู้  เพื่อยุติความรุนแรงจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ และเพื่อรักษาสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของทุกคน ไม่ว่าบุคคลจะมีอัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศแบบใด

 

 

ที่มา: www.voicetv.co.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม