กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ สู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียม

| |
อ่าน : 6,192

องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย  ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ วันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ระบุกลุ่ม LGBTI ในไทยยังอยู่ในช่วงการต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียม

กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ สู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียม thaihealth

ในโอกาสการเฉลิมฉลองวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี ปีนี้ องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย ตระหนักถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในประเทศไทย ในการปกป้องสิทธิ มนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และคนที่มีลักษณะแสดงเพศทั้งสองเพศ  หรือ LGBTI

โดยระบุว่า  ช่วงเวลาที่ผ่านมา  มีความก้าวหน้าในประเด็นต่อต้านการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อบุคคล ด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ  เช่น ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และขณะนี้กำลังมีการอภิปราย  เรื่องการประกาศและให้การรับรองกลุ่ม LGBTI ในรัฐธรรมนูญ และไทยยังมีโอกาสที่เป็นผู้นำในเอเชีย เรื่องส่งเสริมความเท่าเทียมด้านการแต่งงานของกลุ่ม LGBTI  

ขณะเดียวกัน พวกเขาจำนวนมากยังเผชิญกับการตีตราจากสังคม ถูกเลือกปฎิบัติในโรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข ชุมชน และครอบครัว  องค์การสหประชาชาติ จึงขอยืนเคียงข้างคนไทยที่พยายามจะต่อสู้  เพื่อยุติความรุนแรงจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ และเพื่อรักษาสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของทุกคน ไม่ว่าบุคคลจะมีอัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศแบบใด

 

 

ที่มา: www.voicetv.co.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม