เร่งเตรียมพร้อม นร.ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

โดย
| |
อ่าน : 1,361

รมว.ศึกษาธิการ ฝาก สพฐ. ให้เร่งเตรียมพร้อมคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นคิดวิเคราะห์ และทักษะภาษาเพื่อให้สามารถแข่งขันเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน หลักสี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงาน “1 ทศวรรษ สพฐ.ฐานพลังการศึกษาของปวชน” โดยมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานพร้อมกล่าวบรรรยายพิเศษตอนหนึ่ง ว่า สพฐ.ถือเป็นหน่วยงานหลักของ ศธ.ดำเนินการมาเป็นเวลา 10 ปีในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนวัยเรียน ซึ่งผลงานที่ผ่านมาได้ปรากฎชัดต่อสาธารณชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของประชากรไทย เพื่อความมั่นคงยั่งยืนและสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อประเทศชาติในอนาคต

อย่างไรก็ตาม หากมองไปข้างหน้าเวลานี้สังคมมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้น การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกคนเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงและต้องสร้างความตระหนักว่าเวลานี้ไทยอยู่ในประชาคมอาเซียนและกำลังจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง สพฐ.จะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การปฏิรูปหลักสูตร ให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน และพัฒนาครูด้วยการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้เท่าทันกับเทคโนโลยี

โจทย์สำคัญของการศึกษาอยู่ที่จะผลิตคนอย่างไรให้ตรงกับความต้องการของประเทศ และพลิกโฉมการจัดการศึกษาให้ทันและสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของคนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะทางด้านภาษา และปรับตัวเข้าสู่โลกใหม่ที่เรียกว่ายุคโลกดิจิตอล พร้อมกันนี้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้คนสามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแข่งขันกับนานาประเทศได้ด้วย ขณะเดียวกัน ยังมีปัญหาใหญ่ที่จะต้องเร่งแก้ไข คือ ปัญหาเด็กออกกลางคัน ซึ่งเด็กเหล่านี้ไม่สามารถไปประกอบอาชีพเองได้ ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาร่วมกันคิดว่าจะแก้ปัญหานี้และสร้างอาชีพให้กับเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างไร

“ทั้งนี้ อยากฝากไปถึง สพฐ.ว่าไม่อยากให้ไปยึดติดกับเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนจนไม่ปล่อยเด็กไปเรียนสายอาชีวศึกษา เพราะขณะนี้สัดส่วนการเรียนสายอาชีพและสายสามัญยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ที่ 50 : 50 แต่อยากให้ สพฐ.ร่วมกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในการเตรียมพร้อมเด็กตั้งแต่พื้นฐาน” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

 

 

ที่มา :  เว็บไซต์  astvผู้จัดการออนไลน์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม