เด็กปลอดภัย จากภัยทางถนน

โดย
| |
อ่าน : 1,712

เด็กปลอดภัย จากภัยทางถนน thaihealth

สคอ. ร่วมกิจกรรม Global Road Safety Week 2015 : Save Kids Lives เด็กปลอดภัย ... จากภัยทางถนน เพื่อร่วมกันปกป้องเด็กจากภัยทางถนน

8 พ.ค.58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดย นายพรหมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ. และเจ้าหน้าที่ สคอ. ร่วมกิจกรรม Global Road Safety Week 2015 : Save Kids Lives เด็กปลอดภัย ... จากภัยทางถนน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Safe kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน องค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ โรงเรียน ชุมชน อาสาสมัคร สื่อมวลชน จัดขึ้นเพื่อร่วมกันปกป้องเด็กจากภัยทางถนน และสอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติที่เรียกร้องให้ทุกประเทศให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนนตามปฏิญญา และประกาศให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็ก

ซึ่งงานในครั้งนี้มี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมรับมอบปฏิญญาจากเด็กว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ฝากไปยังผู้ใหญ่ใจดีที่เกี่ยวข้อง นำไปขับเคลื่อนดำเนินงานป้องกันและสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันต่อไป ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ราชเทวี กรุงเทพฯ 

ภายในงานได้มอบประกาศเกียรติบัตร เพื่อขอบคุณภาคีร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดบูธกิจกรรมจากหลายหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กอีกด้วย.

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม